Säkerhet

Kaksi henkilöä ylittämässä suojatietä

En trygg vardag för invånaren är ett av Vanda stads strategiska mål. Den goda säkerhetsnivån i Vanda förbättras genom att samhällsgemenskapen stöds i stadsdelarna och genom åtgärder som staden och andra myndigheter tillsammans kan vidta för att förebygga säkerhetsrisker.

Säkerhetsfrågor är något som berör varje invånare i staden. Tillsammans kan vi genom både små och stora åtgärder inverka på vår säkerhet i vardagen. En känsla av säkerhet består av många olika delfaktorer och bidrar också till att höja trivseln i staden.

På dessa sidor får du information om säkerhetsverksamheten, säkerhetsplaneringen, samarbetsverksamheten inom säkerhetsfrågor samt patient- och kundsäkerheten i Vanda.

kännykkä

Verksamhetsanvisningar

Om du har den minsta misstanke om en nödsituation, eller misstänker att någon svävar i livsfara, tveka aldrig att ringa nödcentralen på numret 112.

Förberedelser inför exceptionella förhållanden

Vanda stad förbereder sig på att sköta för kommuninvånarna livsviktig service även vid störningar och under exceptionella förhållanden.

palomies

Mellersta Nylands räddningsverk

Räddningsverket verkar som gemensam räddningsmyndighet för Mellersta Nyland.

Nyheter

Twitter