Vanda i sociala medier

Tytöt ottavat selfietä

Du kan följa med Vanda stad på Facebook och Twitter. Länkar till sociala median här under.

Facebook

Vantaan kaupunki

Vi Vandasvenskar

Twitter

Vantaan kaupunki

Instagram

Vantaan kaupunki

Videon

Vantaan kaupunki

vantaakanava.fi

Nyheter

Twitter