Lokaliteter för medborgarverksamhet

Bokning av Kafnettis lokaler

I Kafnettis lokaler kan du arrangera möten och hobbyverksamhet i egen regi. Vid beviljandet av användningstider prioriteras organisationer och andra sammanslutningar i Vanda vars verksamhet stöder och främjar invånarnas hälsa, välfärd, delaktighet och samhällsgemenskap. Lokalerna består av ett allmänt utrymme av aulakaraktär, ett mötesrum (stort bord, 12 stolar, av-anordning) samt ett caféutrymme (sex bord, 60 stolar).

Du kan ansöka om enskild användningstid genom att fylla i ansökningsblanketten i den bifogade filen eller så kan du hämta blanketten på Kafnetti eller Vandainfo. Returnera blanketten senast två veckor före lokalanvändningen till adressen Kafnetti i Björkby, Rautbergsgatan 3, 01360 Vanda.

Ange på blanketten en ansvarsperson som ansvarar för ordningen och lokalanvändningen i enlighet med villkoren i separata verksamhetsanvisningar. Lokalerna ska efter användningen lämnas i snyggt och ändamålsenligt skick.

Kom ihåg att vid behov annullera bokningen senast 24 timmar före den bokade tiden.

Ansökan om lokaler för hela verksamhetsperioden görs på våren.

Närmare information om ansökan och användningen av lokaler: tfn (09) 8392 0095, (09) 8392 2293, kafnetti(at)vantaa.fi

Bokning av Myyrinkis lokaler

På Myyrinki kan du ordna mångsidig verksamhet, klubbar och möten. Vid beviljandet av användningstider prioriteras organisationer i Vanda vars verksamhet stöder och främjar hälsan, välfärden och delaktigeten hos områdets invånare. Användningen av lokaler i detta syfte är avgiftsfri. Du kan boka möteslokaler i tre olika storlekar, en aktivitetsstuga med kök och gillestuga med möjlighet till bastu. Möteslokalerna är utrustade med videokanon, TV, DVD-apparat, CD-spelare och overheadprojektor. Fråga om catering på Café Popolo. Användarna bör vid behov ha med sig egna bärbara datorer.

Myyrinkis lokaler administreras av Vanda stads organisations- och frivilligverksamhet och Vanda vuxenutbildningsinstitut. Lokaler i Myyrinki som administreras av Vanda vuxenutbildningsinstitut är bl.a. en motionssal och tre klassrum som kan bokas genom Vanda vuxenutbildningsinstitut.

Du kan ansöka om enskilda användningstider i lokaler som administreras av Vanda stads organisations- och frivilligverksamhet genom att fylla i ansökningsblanketten i den bifogade filen eller så kan du hämta blanketten på Myyrinki eller Vandainfo. Lämna in ansökan senast två veckor före lokalanvändningen till adressen Myyrinki, Eldstadstorget 1, 01600 Vanda. Ange i ansökan om du behöver AV-utrustning.

Ange på blanketten en ansvarsperson som ansvarar för ordningen och lokalanvändningen i enlighet med villkoren i separata verksamhetsanvisningar. Lokalerna ska efter användningen lämnas i snyggt och ändamålsenligt skick.

Kom ihåg att vid behov annullera bokningen senast 24 timmar före den bokade tiden.

Ansökan om lokaler för hela verksamhetsperioden sker på våren.

Närmare information om ansökan och användningen av lokaler:

vaktmästare tfn 09 8393 5631 (lediga användningstider och ansökningsblanketter)

verksamhetsledare Eija Pulkkinen tfn 09 8393 5355, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi (samordning av lokaler och verksamhet).

Nyheter

Twitter