Lokaler för fritidsverksamhet

Klass- och grupprum i skolor, på läroanstalter och daghem

Du kan ansöka om klass- och grupprum i skolor, på läroanstalter och daghem för många olika slags syften. Utöver de vanliga klassrummen kan du ansöka om klassrum för adb, bildkonst, musik, textilslöjd och teknisk slöjd för t.ex. hobby-, klubb- eller undervisningsverksamhet.

Bekanta dig med prislistan och anvisningarna för verksamheten.

Ansök om användningstid genom lokalbokningssystemet Timmi. Du kan också bläddra igenom bokningsuppgifterna utan att logga in.

Ansökningstider

Vårens ansökningar

Bokningen av lokaler inför nästa verksamhetsperiod 1.9–31.5 sker i mars. Då kan du ansöka om enstaka och fasta användningstider i klass- och grupprum. Man kan också ansöka om lediga tider utanför ansökningstiden.
På läroanstalter för grundläggande konstundervisning följer verksamhetsperioden elevernas läsår.

Ansökning om enstaka användningstider

Efter ansökningstiden i mars kan du ansöka om användningstider bland lediga lokaler fram till verksamhetsperiodens slut.

Nyheter

Twitter