Sportkortet 70+

Vandabor som fyllt 70 år får gratiskort till simhallar och gym som upprätthålls av Vanda stads idrottsservice.

Simhallar: Dickursby, Håkansböle, Myrbacka, Mårtensdal och Korso
Gym: Gymmen i Dickursby, Håkansböle och Myrbacka simhallar samt gymmet i Björkby äldrecenter

Kortet gäller vardagar (mån.–fre.) före kl. 16. Undantag utgör Korso simhall och gymmet i Björkby äldrecenter som kan användas under deras öppettider. Kunderna bör observera att till gymmet i Björkby måste alla kunder köpa en egen nyckel (=ett passerkort). Passerkortet kostar 10€. Efter detta laddas gratis träningstid in på sportkortsinnehavarens passerkort.

Sportkortet 70+ kan hämtas på Vandainfo.

För kortet ska man ha med

  • identitetsbevis
  • ett igenkännbart foto
  • dessutom kontrolleras vandaidentiteten vid samservicen

Kortet berättigar inte till att avgiftsfritt delta i idrottsservicens idrotts- och motionsgrupper, specialsimtider eller gymtider för specialgrupper.

Nyheter

Twitter