Idrottsplatser utomhus

Ansök om användningstider för innevarande säsong
Ansökan om användningstider på konstgräsplaner för sommarsäsongen 2018
Ansökan om användningstider på idrottsplatser utomhus för sommarsäsongen 2018
Ansökan om användningstider på tennisplaner utomhus för sommarsäsongen 2018

Ansök om användningstid för innevarande säsong

Sommarsäsongen för idrottsplatser utomhus har upphört.

Ansökan om användningstider på konstgräsplaner för sommarsäsongen 2018

Användningstiderna till fotbollsplaner med konstgräs för tiden 2.4−28.10.2018 för sommarsäsongen 2018 valdes vid ett separat möte vid idrottsservicen 9.11.2017. Användningestider kan väljas på följande planer: Håkansböle lilla konstgräsplan, Herrgårdsforsens stora och lilla konstgräsplan, Generalsparkens stora konstgräsplan, Myrbacka fotbollsstadion, den stora konstgräsplanen i Råby, Dickursby stora och lilla konstgräsplan. Beslutet om användningstider har skickats (4.12.) till dem som deltog i det separata mötet. Användningstider som förblivit obokade kan man ansöka om via Timmi. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnas in.

Närmare information

Koordinatorn inom idrottsservicen Lauri Vainio / lauri.vainio@vantaa.fi / 050 310 3929
lokalbokningssystemet Timmis webbsida

Användningstider till idrottsplatser utomhus för sommarsäsongen 2018

Ansökningstiden har gått ut 26.11.2017. Till idrottsplatserna utomhus hör idrottsservicens, bildningsväsendets och grönområdesenhetens idrottsplatser utomhus (planer, exklusive konstgräsplanerna). Sommarsäsongen för idrottsplatser utomhus infaller 9.4−7.10.2018. På en del av planerna beviljas träningstider endast i begränsad utsträckning. Tävlingsplanerna är i allmänhet idrottsservicens. En del av planerna kan användas fritt av kommuninvånarna (bl.a. allaktivitetsarenorna) och på dessa beviljas inga fasta användningstider. De användningstider som gäller parkplaner ansöker man om via servicen lupapiste. Man registrerar sig i systemet med bankkoder eller mobilcertifikatet. Parkplanernas användningstider är avgiftsfria för föreningsverksamheten i Vanda.

Besluten blir klara före slutet av december. Användningsturer som blivit förblivit obokade kan man ansöka om via Timmi, efter att beslutet fattas.

Närmare information

Koordinatorn inom idrottsservicen Lauri Vainio / lauri.vainio@vantaa.fi / 050 310 3929
Anvisningar om hur man använder systemet Timmi och registrerar sig i det.
Anvisningar om hur man använder servicen Lupapiste.

Ansökan om användningstider på tennisplaner utomhus för sommarsäsongen 2018

Nästa sommars tennistider ansöker man om via lokalbokningssystemet Timmi från och med 1.4.2018. Tennistiderna kan betalas antingen genom räkning eller med motionssedlar. Om man vill betala sin tennistid med motionssedlar kan man göra det i simhallarnas kassor i Vanda.

Säsongsavgifter för tennisplaner

Tennissäsongen sommaren 2018 på utomhusplaner börjar i slutet av april och upphör i september (datumen meddelas senare mer exakt). Speltider kan bokas för en hel säsong åt gången. Man kan inte boka enstaka tider. Säsongskortet berättigar till en timmes speltid i veckan. De som bokat speltid för utomhustennis faktureras via Timmi i maj 2018.

  • Asfalt 30 euro/timme/säsong
  • Konstgräs 30 euro/timme/säsong

Säsongsavgifterna inkluderar moms (10 %).

Betalning med motionssedlar

När du har fått en faktura, ta den med dig före förfallodagen och betala den i en kassa i någon av simhallarna i Vanda (kassan i Korso, Dickursby, Håkansböle, Myrbacka eller Mårtensdals simhall). Efter detta ska du lämna in en kopia av fakturan och kassakvittot över betalningen med motionssedlar till idrottsservicens kontor senast den 24:e i innevarande månad. Du kan ta ett foto och skicka det med e-post till satu.heino@vantaa.fi eller per post till Satu Heino, Vanda stad, Idrottsservicen, Konvaljvägen 20c, 00130 Vanda.

Avgifterna för tennis utomhus kan betalas med:

  • Smartums motions- och kultursedlar
  • Sporttipassi
  • Virikeseteli
  • Tyky-Kuntoseteli
  • Ticket Mind & Body-betalningskort.

Observera att sedlarna är personliga.

Ta med dig bokningsbekräftelsen när du går och spelar

Bokningsbekräftelsen fungerar som bevis på att du har bokat speltiden. Du kan spara den på telefonen eller skriva ut och ta med dig den som bekräftelse på att du har rätt att spela under den bokade tiden.

Praxis vid utomhustennistider

  • På lediga tennisplaner utomhus kan man spela avgiftsfritt i den ordning som man anländer, om det inte finns någon på plats som löst ut den fasta tiden. På planen kan man spela högst en timme åt gången. Om det på planen inte finns någon på plats som löst ut den fasta tiden och det inte är rusning på planen, kan man naturligtvis också spela en längre tid.
  • Genom att boka en fast tid kan man vara säker på att få en fast tid just på ifrågavarande timme under hela säsongen.
  • Enstaka tider beviljas inte till tennisplanerna utomhus. Tider beviljas endast för hela sommarsäsongen.

Användningstider i tenniscentret i Råby

Tennisplanstiderna administreras av Rajakylän Tennis ry.

Nyheter

Twitter