Användningstider i idrotts- och motionslokaler

Att ansöka om användningstider

I de idrottslokaler som administreras av idrottsservicen kan du på ett mångsidigt sätt utöva olika motionsformer och idrottsgrenar, ordna evenemang, hålla möten eller fira födelsedagar. Via lokalbokningssystemet Timmi kan du ansöka om enstaka tider eller ordinarie tider som pågår under en längre period i idrottslokaler utomhus eller inomhus. Du kan antingen ansöka som representant för en förening, ett företag, ett samfund eller som privatperson. Bekanta dig med anvisningarna för ansökningen av idrotts- och motionslokaler.

Användningstiderna för idrotts- och motionslokaler delas ut på våren mellan de ansökningar som anlänt under ansökningstiden i februari. Ansökningar som anlänt efter ansökningstiden förkastas. Följande gång man kan ansöka om turer är från och med 1.8, då ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt. Vid fördelningen av tider följs fritidsnämndens och undervisningsnämndens utdelningsgrunder och verksamhetsanvisningar. Ansökningstiderna för idrotts- och motionsplatser utomhus och idrotts- och motionsplatser inomhus.

Enstaka tider är bl.a. läger, turneringar, matcher, tävlingar och fester. Bästa tiden att ansöka om enstaka användningstider är i februari i samband med vårens ansökning, varvid ansökan behandlas före beviljandet av de fasta användningstiderna. Enstaka användningstider kan ansökas på de tider som syns som lediga också efter ansökningstiden.

Användningstidernas priser

För användningstiderna uppbärs avgifter enligt den prislista som för tillfället är i kraft. I bildningsväsendets lokaler följs bildningsväsendets betalningsgrunder och i idrottsservicens lokaler idrottsservicens prislista. I och med den revidering av understöd som genomfördes 2015 hör de idrottsföreningar i Vanda som beviljats understöd till fullt belopp till avgiftsklassen föreningar, i den prislista som gäller idrottsservicens lokaler. Det finns ingen separat ansökningstid för ansökan om understödsbehörighet. Närmare information om understöden och understödsbehörigheten finns på sidan Avustukset.

Att anställa en övervakare

Rektorn, skolans eller daghemmets föreståndare kan kräva att det anställs en övervakare för evenemanget. Övervakaren beställs från Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, som fakturerar för övervakarkostnaderna enligt den prislista som för tillfället är i kraft. De beställningar av övervakare och faktureringar som gäller Solstenen sköts via Palmia Oy.

Om den tid du önskar redan är bokad

Om någon redan bokat den användningstid du önskar, kan du kontakta personen i fråga och höra dig för om han eller hon skulle kunna tänka sig att annullera sin enstaka tid. Du kan ansöka om användningstiden först efter att tidens fasta användare har annullerat sin tid.

Att annullera användningstider

Användaren kan själv via Timmi annullera de lokaler som bokats i skolor, läroanstalter och daghem, 7 dygn före användningstiden inleds. När det gäller övriga lokaler (bergutrymmen, idrottshus, tenniscenter) gottgörs inte annulleringar av enstaka säsongtider vid faktureringen. Annulleringar av evenemang och enstaka användningstider görs per e-post till idrottsservicen (liikuntatilavaraukset@vantaa.fi).

Nyheter

Twitter