Bokning av lokaler

Kokoushuone

Utforska möjligheterna att boka allt från tältplatser till möteslokaler

Vanda stad har flera lokaler som passar för olika behov. Du kan ansöka om lokaler för idrott och motion, hobbyaktiviteter, lägerverksamhet, fester, möten och konferenser, utbildningar och olika evenemang. Du kan ansöka om antingen enstaka eller fasta användningstider. Se närmare Lokalbokningssystemet Timmi

På sidorna längre ner har olika lokaler sammanställts enligt användningsändamål. Lokalerna ansöks via lokalbokningssystemet Timmi om inget annat nämns i anslutning till lokalen. Som registrerad kund kan du lämna in ansökningar via systemet, göra ändringar i dina egna ansökningar och annullera bokningar. Lokalbokningarna syns alltid i realtid. Man kan också bläddra igenom lokalerna utan att logga in.

De största användargrupperna utgörs av föreningar och organisationer. Även företag och privatpersoner kan boka lokaler för eget bruk.

Nyheter

Twitter