Upphandlingar

kuorma-auto ja tienpiennar - kuvituskuva

Vanda stad konkurrensutsätter sina anskaffningar genom att följa den lagstiftning som gäller offentliga upphandlingar, liksom även andra lagar och kriterier i anslutning till upphandlingar.

Annonser om anskaffningar som överskrider de nationella tröskelvärdena publiceras i HILMA, en annonskanal för offentliga upphandlingar, antingen nationellt eller inom hela EU, beroende på upphandlingens värde. Vid konkurrensutsättningar använder staden det elektroniska konkurrensutsättningssystemet Cloudia. De anbudsbegäranden inför konkurrensutsättningar som gjorts i Cloudia och andra handlingar finns tillgängliga i Cloudias tarjouspalvelut. Vid mindre anskaffningar används det elektroniska konkurrensutsättningssystemet HankintaSampo.

Nyheter

Twitter