Budgeten och rapporteringen

Budgeten är en plan för stadens verksamhet och ekonomi, som fullmäktige godkänner för budgetåret samt de tre följande åren före utgången av föregående år.

Enligt kommunallagen omfattar budgeten de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter och visar hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten är indelad i en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. I ekonomiplanen presenteras viktiga mål för utvecklingen av stadens verksamheter, anvisas de resurser som står till förfogande för olika uppgiftsområden och utreds hur alla verksamheter och investeringar ska finansieras. Ekonomiplanen utarbetas utgående från strategin för fullmäktigeperioden.

En sammanställning av budgetar och ekonomiplaner finns nertill på sidan.

Rapportering

Utfallsprognosen för budgeten samt utfallet av de bindande målen rapporteras två gånger om året i delårsöversikterna (30.4 och 31.8) samt i bokslutet. Dessutom rapporteras varje månad till stadsstyrelsen uppgifter som belyser det ekonomiska utfallet och prognoserna för ekonomin.

Budgeten år 2022

Nyheter

Twitter