Välfärdsområdesval

Väljare

Kvinnodominerat fullmäktige i välfärdsområdet

Vandas och Kervos välfärdsområdesfullmäktige har valts i välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det preliminära resultatet visar att 68,1 procent av de nya ledamöterna är kvinnor och 31,9 procent män.

Partifördelningen följer samma linje i hela landet. Det största partiet i välfärdsområdesfullmäktige är Samlingspartiet med ett understöd på 26,9 procent. Samlingspartiet får 19 fullmäktigeplatser.

Det näst största partiet är SDP med ett understöd på 23,3 procent och 17 platser. Tredje mest röster i Vandas och Kervos välfärdsområde samlade Gröna förbundet: understödet var 12,9 procent och antalet fullmäktigeplatser 9.

De övriga partierna i välfärdsområdesfullmäktige är Sannfinländarna 8 platser; Vänsterförbundet 6 platser; Centern i Finland 2 platser; Rörelse Nu 2 platser; Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 platser; Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 2 platser och Valta kuuluu kansalle (VKK) 1 plats.

Ledamöternas medelålder är 49 år. Åldersfördelningen är följande:

  • under 25 år: 2
  • 25–34 år: 9
  • 35–49 år: 28
  • 50–64 år 22
  • över 65 år: 8

Områdesmässigt fördelar sig fullmäktigeplatserna så att 60 av de 69 ledamöter som valdes in kommer från Vanda och 9 från Kervo.

Nuvarande fullmäktigeledamöter i majoritet

Den överlägset största delen av de nya ledamöterna i områdesfullmäktige, 48 ledamöter, är redan ledamöter i stadsfullmäktige. Fem av de invalda ledamöterna i områdesfullmäktige är både riksladsledamöter och ledamöter i stadsfullmäktige. Sexton av ledamöterna i områdesfullmäktige har inte tidigare haft några förtroendeuppdrag.

Yrkesbakgrunden bland ledamöterna i områdesfullmäktige uppvisar en stor variation. När man studerar de yrkes- och examensbeteckningar som ledamöterna har uppgett, framgår det att 40 ledamöter arbetar, studerar eller i övrigt har skaffat sakkunskap inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Övriga branscher är mindre representerade. Välfärdsområdesfullmäktige kommer ändå att ha ett mångsidigt yrkeskunnande: juridik, förvaltning, handelsbranschen, företagsamhet, och socialt arbete finns representerade som yrkesbakgrund. Statskyrkan, polisinrättningen och mediebranschen finns också representerade.

Vandas och Kervos välfärdsområde hade det lägsta valdeltagandet i hela landet. Valdeltagandet var efter förhandsröstningen det enda i hela Finland som låg under tjugo procent (19,5%). Under den egentliga valdagen röstade 19,7 procent av alla röstberättigade i välfärdsområdet.

Valdeltagandet i hela Vandas och Kervos välfärdsområde var 39,2 %, medan det var 47,5 % i hela landet. I Vanda röstade 38 procent av de röstberättigade och i Kervo 46,8 procent.

Ledamöterna i områdesfullmäktige enligt parti

Samlingspartiet

Ahava Marja, Vanda
Aura Anssi, Vanda
Ek Satu, Vanda
Enjala Terhi, Kervo
Hakala Heli, Vanda
Kaiju Susanna, Vanda
Kaira Lauri, Vanda
Kanerva Sami, Vanda
Kasonen Mika, Vanda
Kivimäki Otso, Vanda
Lehmuskallio Paula, Vanda
Linros Jüri, Kervo
Multala Sari, Vanda
Orpana Anitta, Vanda
Pylsy Anniina, Vanda
Pyykkölä Markku, Kervo
Raja-Aho Maarit, Vanda
Rokkanen Sakari, Vanda
Suomela Marja, Kervo

Finlands socialdemokratiska parti

Eklund Tarja, Vanda
Eriksson Soile, Vanda
Haapalainen Tuija, Vanda
Karjalainen Anne, Kervo
Kaukola Ulla, Vanda
Kiljunen Kimmo, Vanda
Kopra Ulla-Maija, Vanda
Kähärä Sirkka-Liisa, Vanda
Letto Pirkko, Vanda
Lindtman Jouko, Vanda
Sainio Jari, Vanda
Sodhi Ranbir, Vanda
Stirkkinen Matilda, Vanda
Särkelä Riitta, Vanda
Tahvanainen Säde, Vanda
Tamminen Ida, Vanda
Viinikainen Sari, Vanda

Gröna förbundet

Friman Reija, Vanda
Gilbert Olga, Vanda
Kaimio Tuire, Vanda
Kauppinen Siru, Vanda
Norrena Vaula, Vanda
Rämö Eve, Vanda
Seppänen Tia, Vanda
Tawasoli Eva, Vanda
Tulikorpi Laura, Kervo

Sannfinländarna

Aidanjuuri-Niemi Tanja, Vanda
Hartikainen Janne, Vanda
Karhu Suvi, Vanda
Lundell Kai-Ari, Vanda
Niikko Mika, Vanda
Purojärvi Teemu, Vanda
Saimen Tuukka, Vanda
Veltheim Erika, Vanda

Vänsterförbundet

Bibani Gashaw Kaisa, Vanda
Demiri Funda, Vanda
Eerola Antero, Vanda
Lohikoski Pia, Kervo
Saramo Jussi, Vanda
Sillanpää Minttu, Vanda

Centern i Finland

Kallioinen Inna, Kervo
Laaninen Timo, Kervo
Luokkala Pirjo, Vanda

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)

Holmberg-Soto Hanna, Vanda
Karlsson Patrik, Vanda

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Jääskeläinen Jouko, Vanda
Tuomela Tiina, Vanda

Rörelse Nu

Nummela Nina, Vanda
Vacker Marjo, Vanda

Valta kuuluu kansalle

Keskimäki Tiina, Vanda

Fler resultat

Vaalit.fi: Resultaten för enskilda kandidater
Vaalit.fi: Resultaten enligt parti och gemensamma listor

Välfärdsområdesvalet 2022 på finlandssvenskt teckenspråk

Nyheter

Twitter