Röstning på valdagen

Välfärdsområdesvalets valdag är söndagen den 23 januari 2022.

På valdagen kan du rösta endast på det röstningsställe som angetts i ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig med posten eller så kan det läsas på tjänsten suomi.fi. Om du är osäker på ditt röstningsställe eller din rösträtt, kan du ställa en förfrågan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 0295 535 530)

Röstningsställena har öppet kl. 9.00–20.00. Kom ihåg att ta med ditt identitetsbevis – också körkort går bra. Om du inte har någon handling att styrka din identitet med, får du kostnadsfritt ett temporärt identitetskort för röstningen på polisinrättningen.

Säkerheten på Vandas röstningsställen

På röstningsställena följs allmänna säkerhetsanvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig eller av läkare ordinerad karantän eller isolering, rösta enligt anvisningarna på röstningsstället. I dessa fall ska röstningen ske utan kontakt med andra människor och du ska bära munskydd hela tiden. Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen. Väljaren anmäler sig till valnämnden genom att ringa det nummer som uppges utomhus.

Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.

Röstningsområden

Nummer Röstningsområde Röstningsplats
101 Tavastberga Pähkinärinteen koulu
102 Tavastby Hämeenkylän koulu
103 Hasselbacken Pähkinärinteen koulu
104 Varistorna Hämeenkylän koulu (tidigare Variston opetuspiste)
105 Friherrs Rajatorpan koulu
106 Strömfåravägen Uomarinteen koulu
107 Myrbacka Vaskivuoren lukio
108 Gillern Pyörrekujan päiväkoti (tidigare Kilterin koulu)
109 Klippsta Uomarinteen koulu
110 Jönsas Solkikujan päiväkoti (tidigare Kilterin koulu)
111 Gruvsta Kaivokselan koulu
112 Kopparåkern Kaivokselan koulu
201 Askis Askiston koulu
202 Käinby Aurinkokiven koulu
203 Sjöskog Seutulan koulu
204 Biskopsböle Kanniston koulu
205 Stenbacka Kivimäen koulu
206 Bredberget Mårtensdals skola
207 Mårtensdal Martinlaakson koulu
208 Grönvägen Martinlaakson koulu
209 Vandadalen Vantaanlaakson päiväkoti
210 Övitsböle Ylästön koulu
211 Kivistö Aurinkokiven koulu
212 Kivistös stjärna Aurinkokiven koulu
301 Skattmans Helsinge skola
302 Backas Veromäen koulu
303 Herrgårdsforsen Vantaan kansainvälinen koulu
304 Gladas Ilolan koulu
305 Rödsand Ristipuron päiväkoti
306 Simonsböle Simonkylän koulu
307 Simonsskog Simonkallion koulu
308 Peltola Peltolan koulu
309 Bäckby Viertolan koulu
310 Talkovägen Hiekkaharjun koulu
311 Sandkulla Hiekkaharjun koulu
312 Dickursby Vantaan opistotalo
313 Blomsterängen Vantaan opistotalo
314 Ånäs Jokiniemen koulu
315 Marbäcken Dickursby skola
316 Haxböle Kuusikon koulu
317 Fastböle Kuusikon koulu
318 Rosendal Helsinge gymnasium
401 Björkby Leinelän päiväkoti
402 Asola Rekolanmäen koulu
403 Brännberga Kulomäen koulus undervisningsenhet
404 Korso Ruusuvuoren koulu
405 Vierumäki Vierumäen koulu
406 Alkärr Leppäkorven koulu
407 Skogsbrinken Leppäkorven koulu
408 Karlavagnen Metsolanmäen päiväkoti
409 Matar Matarin päiväkoti
410 Mikkola Mikkolan koulu / Vega
411 Nissbacka Nissbacka undervisningsenhet
412 Räckhals Rekolan koulu
413 Rastbacken Koivukylän koulu
414 Hanaböle Högberg Havukosken koulu
415 Fållparken Havukosken koulu
416 Lövkulla Päiväkummun koulu
501 Hingtsparken Håkansböle ungdomslokal
502 Håkansböle Håkansböle ungdomslokal
503 Nissas Sotungin koulu
504 Östra Haxböle Itä-Hakkilan koulu
505 Sottungsby Itä-Hakkilan koulu
506 Fagersta Lehtikuusen koulu
507 Räby Rajakylän koulu
508 Hinderparken Länsimäen koulu
509 Västerkulla Länsimäen koulu
999 Näckrosvägen Vanda vuxenutbildningsinstitut

Så här röstar du på valdagen i valet

Nyheter

Twitter