Röstning på valdagen

Kommunalvalets valdag är söndagen den 18 april 2021.

På valdagen kan du rösta endast på det röstställe som angetts i ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig med posten eller så kan det läsas på tjänsten suomi.fi. Om du är osäker på ditt röstningsställe, kan du ställa en förfrågan om saken till befolkningsregistercentralen (tfn 0295 535 530) eller valfritt magistrat.

Röstningsställena har öppet kl. 9.00–20.00. Kom ihåg att ta med ditt identitetsbevis – också körkort går bra. På polisinrättningarna får man vid behov kostnadsfritt och oavsett hemkommun ett temporärt identitetskort för röstningen, ifall man inte har något annat dokument att styrka sin identitet med.

Nyheter

Twitter