Kommunalvalet 2021

Kommunalval ordnas 13.6.2021. Före den egentliga valdagen kan du förhandsrösta under tiden 26.5–8.6.2021.

Du kan rösta i kommunalvalet i Vanda, om du senast på valdagen fyller 18 år och Vanda är din hemkommun 23.4.2021.

Kommunalvalets tidtabell

  • Kandidatnomineringen avslutas 4.5.2021 (kungörelse om kommunalvalets kandidatuppställning)
  • Kandidatnomineringen fastställs 14.5.2021
  • Förhandsröstning 26.5–8.6.2021
  • Valdag 13.6 2021
  • Valresultatet fastställs och publiceras - 16.6.2021
  • De nya fullmäktiges mandattid börjar - 1.8.2021

I kommunen fattar man beslut om de allra viktigaste frågorna med tanke på vardagen: till exempel hälsovården, skolorna, biblioteken, underhållet av vägar och planläggningen vilar alla på kommunens ansvar. Att rösta är det enklaste sättet att påverka i vilken riktning Vanda utvecklas. Det finns skillnader mellan partierna, bekanta dig med partiernas program och lokala organisationer. Nuvarande fullmäktiges sammansättning.

Läs mer om kommunalvalet: kommunalval.fi.

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter