Vanhus istuu kotonaan

Hemmaröstning

Om din rörelseförmåga är så pass begränsad att du inte kan ta dig till röstnings- eller förhandsröstningsstället utan orimliga svårigheter, kan du rösta i ditt eget hem. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll kan rösta samtidigt. Man kan rösta hemma endast i sin egen hemkommun.

Om du är berättigad till hemmaröstning, anmäl dig till hemmaröstningen senast dagen innan förhandsröstningen börjar, före kl. 16.00. Du kan anmäla dig till hemmaröstningen genom att ringa valbyråns nummer 043 825 0017 (numret används endast under valen) eller via e-post på adressen vaalit@vantaa.fi eller genom att skicka en anmälningsblankett med posten på adressen Vanda stad, valbyrån, PB 1100, 01030 Vanda stad.

Anmälan ska innehålla den röstberättigades exakta adress, telefonnummer och personbeteckning i sin helhet och närståendevårdaren till den som röstar hemma ska uppge samma uppgifter. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon annan som han eller hon utsett.

Ladda ner anmälningsblanketten

Anmälningsblanketter kan också hämtas från Vandainfo i Dickursby, Korso och Myrbacka.

Röstning på anstalter

På flera sjukhus, vårdanstalter för äldre och fängelser som ligger inom kommunens område ordnas med möjlighet att rösta. Röstberättigade vid dessa anstalter är endast de boende som är skrivna på platsen, inte till exempel personal vid anstalterna.

Röstningen hemma och på anstalter förrättas samtidigt som den allmänna förhandsröstningen.

Nyheter

Twitter