Den som bor utomlands kan brevrösta när det är val

Befinner du dig utomlands när det är val? Du kan ge din röst per brev.

Brevröstning från utlandet

Finland har infört brevröstning från utlandet fr.o.m. riksdagsvalet 2019. Både röstberättigade som är permanent bosatta och som tillfälligt befinner sig utomlands under tidpunkten för valet kan brevrösta från utlandet i allmänna val.

Du som är röstberättigad och vill brevrösta beställer brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig. Läs noga igenom anvisningarna som kommer med brevröstningshandlingarna innan du fyller i brevröstningsblanketten.

Brevröstningsmaterialet kan beställas ca tre månader före valet. Man kan rösta så fort kandidatnumren vid valet har fastställts.Brevrösten bör hinna fram till centralvalnämnden senast den 11.6.

Allmän information om brevröstning och anvisningar om beställning och tillvägagångssätt hittar du på justitieministeriets webbplats. För mer information och svar gå in på frågor som ofta återkommer.


Anvisning för brevröstning

Nyheter

Twitter