Folk utanför stadtshuset

Val

I Finland förrättas tre allmänna riksomfattande val: riksdagsval, kommunalval och val av republikens president. Kommunalval samt riksdagsval förrättas vart fjärde år, val av republikens president vart sjätte år, medan Europaparlamentsval förrättas vart femte år. Det följande valet är landskapsvalet i oktober 2018. Genom att rösta kan du påverka.

Kommunalval i Vanda 2017

Kommunval ordnades våren 2017, den egentliga valdagaen var söndagen den 9.4.

I kommunen görs viktiga beslut som gäller t.ex. hälsovård, skolor, bibliotek, vägarnas underhåll och renhållning samt planläggning och markanvändning. Åt vilket håll vill du att Vanda ska utvecklas? Det enklaste sättet att påverka i kommunen, är att rösta i kommunalvalet. Bekanta dig med de olika partierna och vandakandidaterna på deras webbplatser. Genom att själv ställa upp som kandidat, kan du påverka ännu mer.

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (Vantaan demarit)
Samlingspartiet r.p. (Vantaan Kokoomus )
Sannfinländarna r.p. (Vantaan Perussuomalaiset)
Gröna förbundet r.p. (Vantaan Vihreät)
Centern i Finland r.p. (Vantaan Keskusta)
Vänsterförbundet r.p. (Vantaan vasemmisto)
Svenska folkpartiet i Finland r.p., SFP i Vanda
Kristdemokraterna i Finland (Kristillisdemokraatit Vantaalla)

I Vanda är det centralvalnämnden med bistånd från valbyrån som har ansvar för valförrättandet. Niina Kolju är centralvalnämndens sekreterare och Päivi Kimpimäki valbyråns chef.

Läs mer om kommunalvalet på www.kuntavaalit.fi.
Läs också om andra möjligheter att påverka.
Om valet kan du läsa mer på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.
Kommunalvalets tidtabell för åren 2017–2030.

Vanda i korthet
Budgeten 2018

Vanda rules -graffiti

Första gången vid valurnan?

Steg för steg -guide till lyckad röstning. Svenska Yles valkompass.

Nuvarande president på bostadsmässan

Vanliga frågor

Vem får ställa upp i val, vem har rösträtt? Svar på de här och andra valfrågor hittar du på justitsieministeriets valsidor.

Caféet vid terminalen

Förhandsröstningsställen i Vanda

Om du röstar på förhand, har du många ställen att välja mellan.

Niinistö tutustuu asuntomessuihin Kivistössä

Läs mer om presidentvalet

På webbsidan vaalit.fi får du ytterligare information om valmetoden vid presidentvalet.

Nyheter

Twitter