En väljare med ansiktsmask som ger sin valsedel åt en valförrättare

Val

I Finland förrättas tre allmänna nationella val: riksdagsval och kommunalval vart fjärde år och val av republikens president vart sjätte år. Utöver dessa ordnas vart femte år europaparlamentsval.

Nästa gång, i juni 2021, är det dags för kommunalval. Förhandsröstning ordnas 26.5–8.6.2021. Valdagen är 13.6.2021.

I Vanda är det centralvalnämnden med bistånd från valbyrån som har ansvar för valförrättandet.

Du hittar valdagens röstningsställe utifrån din hemadress på kartan på adressen www.aanestyspaikat.fi (tjänsten kan användas endast under val).

Om du är osäker på ditt röstningsställe eller din rösträtt, kan du ställa en förfrågan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 0295 535 530, numret är i bruk 3.5–13.6.)

På röstningsställena följs allmänna säkerhetsanvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset. Den som röstar rekommenderas hålla säkerhetsavstånd på 2 meter, använda munskydd, följa anvisningarna om hosthygien, ta med en egen penna och använda den handsprit som finns på platsen. Var beredd att köa utanför röstningslokalen. Ett identitetsbevis med streckkod försnabbar registreringen.

Läs också om andra sätt att påverka.
Mer information om valen hittar du på justitieministeriets sida vaalit.fi.

Information på olika språk

شارك بصوتك وأحدث تأثيراً في فانتا! (arabiska)

برای تأثیر گذاری در وانتا رای دهید! (dari)

Vandas förhandsröstningsställen

Om du förhandsröstar kan du välja mellan många alternativa ställen. Förhandsröstning i kommunalvalet ordnas 26.5–8.6.2021.

Brevröstning från utlandet

Både röstberättigade som bor stadigvarande och röstberättigade som tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan brevrösta från utlandet i allmänna val.

Vanhus istuu kotonaan

Information om hemmaröstning

Om du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till röstningsstället, anmäl dig till hemmaröstningen i kommunalvalet senast 1.6.2021 före kl. 16.00.

Läs mer om valen

På webbsidorna Vaalit.fi får du mer information om de val som ordnas i Finland.

Kommunalval 2021 på finlandssvenskt teckenspråk

Nyheter

Twitter