Folk utanför stadtshuset

Val

I Finland förrättas tre allmänna nationella val: riksdagsval och kommunalval vart fjärde år och val av republikens president vart sjätte år. Utöver dessa ordnas vart femte år europaparlamentsval.

Nästa gång, i april 2021, är det dags för kommunalval.

I Vanda är det centralvalnämnden med bistånd från valbyrån som har ansvar för valförrättandet. Centralvalnämndens sekreterare är Niina Kolju och Nelli Jääskeläinen. Nelli Jääskeläinen fungerar också som chef för valbyrån.

Du hittar valdagens röstningsställe utifrån din hemadress på kartan på adressen www.aanestyspaikat.fi (tjänsten kan användas endast under val).

Om du är osäker på ditt röstningsställe eller din rösträtt, kan du ställa en förfrågan om saken till befolkningsregistercentralen (tfn 0295 535 530) eller valfritt magistrat.


Läs också om andra påverkningssätt.
Mer information om valen hittar du på justitieministeriets sida vaalit.fi.

Nyheter

Twitter