Svenska kommitténs invånarkvällar

Genom att delta i Svenska kommitténs invånarkvällar lär du dig mera om vad som händer på svenska i Vanda. Invånarkvällarna fungerar som plattform för diskussion mellan dig som invånare och tjänstepersoner och politiker, som driver stadens verksamhet. Som arrangör fungerar påverkarorganet Svenska kommittén, som har i uppgift att övervaka stadens svenskspråkiga verksamhet och tjänster. Du kan läsa mera om Svenska kommittén på den här vanda.fi-sidan.

Svenska kommittén strävar efter att ordna minst en invånarkväll per år enligt efterfrågan och aktuella ämnen. Varje invånarkväll kretsar alltså kring ett visst tema. Upplägget är att tjänstepersoner eller inbjudna gäster inleder med att presentera verksamhetsformen som är temat för invånarkvällen och sedan kan deltagarna ställa frågor. Invånarkvällarna kan ordnas som fysiska möten eller som online-evenemang.

Information om invånarkvällar publiceras som nyhet på vanda.fi och i stadens sociala media-kanaler samt i svenskspråkig press.

Du får också information om invånarkvällarna och annat som händer på svenska i Vanda i nyhetsbrevet Vanda Nytt. Du kan läsa mera om nyhetsbrevet och prenumerera på det via den här vanda.fi-sidan.

Invånarkvällen 3.12.2020

Invånarkvällen i december gällde social- och hälsovården på svenska i Vanda. Tillfället spelades in. Ta kontakt med koordinator Nicole Mattsson (förnman.efternamn@vantaa.fi) ifall du vill ha tillgång till videorna.

Kvällen inleddes med tekniska problem, Teams live fungerade inte och invånarkvällen blev ett vanligt Teams-möte istället. Ett meddelande om detta skickades till dem som fanns med i väntrummet till live-evenemanget och den nya länken skickades där och via Vi Vandasvenskar-gruppen på Facebook.

Timo Aronkytö kunde starta sin presentation kl. 17.46. I evenemanget deltog ca 10 personer och tillfället spelades in.

Timo Aronkytös presentation

Timo Aronkytö behandlade följande ämnen i sin presentation:

  • Organisationskarta av verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda
  • Familjeservicen
  • Hälsovårdsservice
  • Äldre- och handikappservicen
  • Mun- och tandhälsovården
  • Social- och hälsovårdsreformen – Hur tryggas de språkliga rättigheterna
  • Behandling av fråga 1 om skolelevernas tandvård

Invånarkvällens frågor och svar

Fråga 1:

Barnen som går i Dickursby får automatiskt tid på Tennistien hammashoitola, där personalen inte får många svenska ord ur sig. De kan INTE sköta sitt jobb på svenska. Det är helt oacceptabelt att svenskspråkiga barn blir skickade till tandvård på finska. Det här har pågått i minst 5 år.

Det är ett stort problem för de barn som inte kan finska, speciellt för de barn som annars också oroar sig inför besöket, eller som är rent ut sagt skräckslagna.

Kan tilläggas att man hittills inte ens vid tidsbeställning eller skilda samtal fått tag på tandläkare som kan svenska. Resultatet så gott som varje gång varit en så knagglig svenska att de skrämmer slag på barnen.

Efter ilskna klagomål som av förståeliga skäl med åren blivit allt bittrare i tonen, fick vi äntligen tid denna höst till en helt svenskspråkig tandläkare i Lehtokuusen koulu, Hakunila. Hon skötte det med glans, pratade med barnet som efteråt ännu pratade om hur roligt det var att tandläkaren faktiskt kunde svenska!

Jag anser att man enkelt kan lösa dilemmat, säkra den vård på svenska som barnen har rätt till, samt öka deras trygghetskänsla med att stationera en av Vandas helt ordentligt (modersmålsnivå) svensktalande tandläkare på Tennistien hammashoitola, som finns på gångavstånd till Dickursby skola, en svenskspråkig skola med knappt 200 svenskspråkiga barn som alla torde ha rätt till vård på svenska.

Svar: Aronkytö svarade att en kan välja svenska som språk vid bokning av tandläkartid. Invånaren förklarade att skolans elever automatiskt skickas till tandläkarstationen, föräldrarna beställer inte tid. Aronkytö svarade då att han ska kontrollera hur de kunde lösa situationen bättre och eventuellt enligt invånarens förslag att dels omplacera personal, så att det finns en svenskspråkig tandläkare i hälsostationen som de svenskspråkiga eleverna skickas till.

Patrik Karlsson ställde en fråga om möjligheten att använda tandläkarbussar för att besöka alla svenskspråkiga skolor. Aronkytö konstaterade att detta är ett för dyrt alternativ och bussens utrustning är inte fullständig. Därför försöker de hitta en lösning där de kan utnyttja de fasta tandklinikerna.

Fråga 2:

Hur kommer det sig att corona-testresultaten skickas på finska till svenskspråkiga patienter?

Svar: Aronkytö förklarade att HUS-labs datorer skickar svaren och han vet inte hur språket registreras där, men han ska ta reda på. Beslut om karantän borde vara på svenska, eftersom det är Vanda stad som sköter det och det borde översättas. Aronkytö granskar varför systemet inte fungerar.

Fråga 3:

Finns det planer på att införa svenskspråkiga vårdavdelningar för åldringar i västra Vanda?

Svar: Ja, år 2021 ska efterfrågan och möjligheterna att köpa vårdtjänster utredas. Detta nämns även i budgetboken för 2021.

Nyheter

Twitter