Frivilligverksamhet med vuxna

Volontära på aktivitetsutrymmen

I stadens invånarlokaler kan du leda aktivitetsgrupper.

I invånarlokalerna kan alla Vandabor tillbringa tid och göra olika saker tillsammans samt delta i hobbyverksamhet och frivilligverksamhet av olika slag. Här ordnas föreläsningar, kurser, klubbar och gemensamma fester. Hos oss får du hjälp i och information om olika frågor - allt från invandrarrådgivning till datoranvändning. Verksamheten är nästan alltid gratis.

Fråga mer om invånarlokalernas utbud av personalen eller mejla vapaaehtoistoiminta@vantaa.fi.

Medlare

Som medlare i brotts- och tvistemål medlar du I brotts- och tvistemål mellan de olika parterna. För att bli medlare genomgår du en urvalsintervju och utbildning. För mer information, ring tel. 050 312 2072 eller skriv till sovittelutoiminta@vantaa.fi.

Gemensamt bord

Satsningen Gemensamt bord (på finska Yhteinen pöytä) strävar efter att förnya stadens mathjälp och minska ensamhet till exempel genom gemensamma måltider. Frivilliga behövs både på matsvinnsterminalen och hos våra samarbetspartners. Ta kontakt så ska vi hitta nåt som passar just dig! Kontaktuppgifter: 044 4220401.

Nyheter

Twitter