Frivilligverksamhet med seniorer

Kulturlots

Som kulturlots fungerar du som en slags guide och utbildar, upplyser och uppmuntrar personer att delta i kulturupplevelser som de annars kanske skulle missa . För mer info kontakta kulturproducent Jutta Hakala, kulttuuriluotsit@vantaa.fi , 043 826 9011.

Gyminstruktör för seniorer

Som gyminstruktör för seniorer tränas du som stödinstruktör I gymverksamhet. För mer information, hör av dig till specialsportplaneraren på tel.050 314 6402.

Service för seniorer

Åldrings- och handikappsservicens frivilligverksamhet handlar om att skapa och dela glädje. Frivilligverksamheten erbjuder ett brett utbud av olika möjligheter att delta, förverkliga sig själv och bry sig om andra människor. I frivilligverksamheten kan du arbeta ensam, tillsammans eller vid sidan av personalen. Du kan ge stöd och glädje åt äldre personer eller åt den som har funktionshinder. Som frivillig får du stöd och råd av kontaktpersoner i åldrings- och handikappservicen. Som frivillig kan du också delta på introduktionstillfällen och utbildning som vi organiserar regelbundet. För mer info kontakta vapaaehtoiset.hoiva@vantaa.fi/ 050 314 5373 eller vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi/ 040 700 5685

Det finns hundratals frivilliga som jobbar på sjukhus, vårdboenden och servicehus, inom dagverksamheten och i hemvården. Kom med du också!

Nyheter

Twitter