Frivilligverksamhet med seniorer

Kulturlots

Som kulturlots fungerar du som en slags guide och utbildar, upplyser och uppmuntra personer att delta i kulturupplevelser som de annars kanske skulle missa . För mer info kontakta kulturproducent Annikki Alku på 040 548 3443 eller annikki.alku@vantaa.fi.

Gyminstruktör för seniorer

Som gyminstruktör för seniorer tränas du som stödinstruktör I gymverksamhet. För mer information, hör av dig till specialsportplaneraren på tel. 09 8392 7012.

Tjänster för seniorer

Åldrings- och handikappsservicens frivilligverksamhet handlar om att skapa och dela glädje. Volontärandet erbjuder ett brett utbud av möjligheter att delta, förverkliga sig själv och bry sig om andra människor.

Volontärer kan arbeta ensamma, tillsammans eller vid sidan av personalen som stöd och glädje åt äldre eller åt dem med någon form av funktionshinder. Som stöd för de frivilliga i åldrings- och handikappservicen finns verksamhetens kontaktpersoner och koordinatorer som organiserar introduktionstillfällen, erbjuder råd samt gemensamma träffar. Från frivilligverksamhetens sida organiseras också regelbunden utbildning för volontärer. Ofta kan man emellertid börja som frivillig redan efter den första intervjun.

Det finns hundratals frivilliga på sjukhus, vårdboenden, servicehus, inom dagverksamheten och i hemvården. Kom med du också!

Nyheter

Twitter