Med nyinflyttade

Frivilligverksamhet med asylsökande och nyinflyttade bidrar till ökat välmående och en mer smidig integrationsprocess. Innan du kan volontära i mottagningscentralen behöver du gå en introduktionskurs. Volontärarbetet kan gå ut på att dra grupper eller assistera, ordna evenemang, lära ut finska i mottagningscentralen eller i Luetaan yhdessä-grupperna. Ett alternativ är också att fungera som stödperson för en nyinflyttad.

Ta kontakt: tel. 040 849 3916/invandrarservicen

Nyheter

Twitter