Frivilligverksamhet med funktionsnedsatta

Stödpersonsverksamhet

Staden söker stödpersoner! Stödpersonen stöder den funktionsnedsatta personen när han eller hon t.ex. håller på men sina hobbyer eller deltar i andra fritidsaktiviteter. Stödpersonen hjälper till vid tillfällen när hjälp- eller stödbehovet är ringa och inte håller på länge. Stödpersonen kan t.ex. hjälpa till vid inköp, uträttande av olika ärenden och hobbyaktiviteter.

Läs mer om stödpersonsverksamheten här.

För mer information kontakta: vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi/ 040 7700 5685

Nyheter

Twitter