Frivilligverksamhet

Vill du hjälpa till? Ge av din tid och fungera som frivillig på det sätt som passar dig bäst.

Vanda stad erbjuder många möjligheter att vara med i frivilligverksamhet. Sök fram den verksamhetsform som passar dig bäst och ta kontakt.

Som frivillig står du till tjänst med sådana kunskaper och färdigheter som människor i allmänhet innehar, utan de krav som ställs vid yrkesarbete. Den frivilliga verksamheten ersätter inte det arbete som utförs av yrkeskunniga utan är ett komplement till detta. Det utbetalas ingen ekonomisk ersättning för frivilligverksamhet.

Grundprincipen för all frivilligverksamhet är tillförlitlighet och pålitlighet. Du har tystnadsplikt om sådant som du eventuellt får höra när du jobbar som frivillig.

Som stadens frivilligarbetare är du försäkrad vid olycksfall. Inför frivilligverksamheten får du stöd och handledning av en kontaktperson som ordnar med introduktion, utbildning och träffar. Du har rätt att delta i den rekreationsverksamhet för frivilliga som staden ordnar.

Du kan delta i vilken utsträckning du vill – en gång om året eller varje dag. Du har rätt att närhelst du vill sluta eller ta en paus i frivilligverksamheten i Vanda stad, eller flytta över till någon annan frivilligverksamhet. Vi försöker hitta en lämplig uppgift till alla som är intresserade av att vara med i den frivilliga verksamheten. Det finns många möjligheter. Kom gärna med dina önskemål!

Nyheter

Twitter