Anmälan till förskola för läsår 2019-20 sker 7.1-25.1.2019

Anmälan till förskoleundervisning sker antingen elektroniskt (endast på finska) eller med pappersblankett som kan skrivas ut här.

Anmälningsblanketten returneras till daghemmet eller skickas per post till: Vanda stad, småbarnspedagogik, PB 313, 01301 Vanda.

Anmälan efter ansökningstiden kan också göras på en pappersblankett.

Om familjen flyttar mitt under året till Vanda lönar det sig att skriva i fältet för tilläggsuppgifter "flyttning till Vanda". Anmälningsblanketten returneras till de svenskspråkiga daghemmen eller till, Vanda stad, småbarnspedagogik, PB 313, 01301 Vanda

Nyheter

Twitter