Beställning av vårdartiklar

Elektronisk beställning av vårdartiklar och vårdtillbehör för behandling av diabetes

Genom e-tjänsterna kan man beställa vårdartiklar och vårdtillbehör för behandling av diabetes utifrån remiss. De som uträttar ärenden via internet behöver personliga nätbankkoder för att kunna logga in i tjänsten.

För att kunna beställa vårdartiklar elektroniskt behöver man registrera sig som kund inom vårdartikelutdelningen. Registreringen sker vid ställena för utdelning av vårdartiklar. Se kontaktuppgifterna för utdelningsställena.

Nyheter

Twitter