Din elektroniska tidsbeställning lyckades inte?

Alla tider kan inte bokas elektroniskt. Se här tips på hur du kan lösa de vanligaste tekniska problemen. Om inte dessa tips hjälpte dig att få en bokad tid, kontakta då det verksamhetsställe du försökte boka tid till.

Observera följande när du bokar tid:

  • För att kunna använda en del av tjänsterna måste ett klientskap göras upp för dig innan du kan använda e-tjänsten. Klientskap för vuxna görs upp på den egna hälsostationen, för barn på rådgivningen eller vid skolhälsovården. Under alternativet Öppna för alla användare hittas de tjänster som inte förutsätter klientskap och till vilka tid kan bokas genast.
  • Du kan samtidigt ha högst 3 mottagnings- eller telefontider som bokats via e-tjänsten. I systemet ser du också alla dina andra tider som inte bokats elektroniskt.
  • Kontrollera att tjänsten du försökte boka tid till erbjuds på det verksamhetsställe du försökte beställa tid till. Om tjänsten inte erbjuds på verksamhetsstället i fråga meddelar systemet ”Det fanns inga lediga tider”.
  • Kontrollera att du klickade på den länk under adressen www.vanda.fi/tidsbestallning som du försökte boka tid till.

Nyheter

Twitter