Tidsbeställning

I och med lanseringen av Apotti har e-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi. Maisa är en lätthanterlig tjänst som du också kan använda på smarttelefon eller surfplatta. Ladda ner Maisas mobilapp gratis på din smarttelefon eller surfplatta från din iOS- eller Android-appbutik.

OBS: Följande elektroniska tidsbokningar fungerar som förut och överförs till Maisa först då Apottis andra fas införs 16.11.

Den elektroniska tidsbokningen tas i bruk stegvis. På webbtjänsten kan du nu boka tider till följande verksamhetsställen.

Kontrollera att du har dina personliga nätbankskoder eller ett avgiftsbelagt elektroniskt identitetskort som utfärdats av polisen samt kortläsare. Börja med att logga in på e-tjänsten med nätbankens eller det elektroniska identitetskortets koder. Följ e-tjänstens instruktioner om identifiering då du loggar in.

Om du vill få påminnelse per sms om tiden du bokat ska du kryssa för detta alternativ i e-tjänsten. Du ger samtidigt ditt samtycke till att ett sms sänds. Kontrollera att dina kontaktuppgifter även i fortsättningen är uppdaterade.

Obs! Behöver du tolk vid ditt mottagningsbesök ska du beställa tid per telefon.

Boka tid på e-tjänsten till

Barnläkarmottagningen vid Björkby hälsostation

Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15)
B-trappan, 2 vån., väntrum 3
öppet måndagar–fredagar kl. 8–16

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Vid Björkby hälsostation verkar hälsocentralens barnläkarmottagning som omfattar hela Vanda och riktar sig till barn i åldern 0–6 år. Mottagningstider bokas via e-tjänsten. Tider till hälsocentralens barnläkarmottagning vid Björkby hälsostation kan inte bokas per telefon eller genom att besöka mottagningen.
 • Vid hälsocentralens barnläkarmottagning behandlas akuta sjukdomar hos barn, såsom öronvärk, feber som pågått i flera dagar, magsmärtor och magsjuka som pågått i flera dygn, ögoninflammationer och smärre olycksfall.
 • För att kunna boka tid behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om du redan är klient vid mödra- eller barnrådgivningen har du automatiskt ett kundtillstånd för e-tjänsten. Om du inte råkar ha ett tillstånd ska du be rådgivningen ordna det, tfn 09 839 25900.
 • Tid till hälsocentralens barnläkarmottagning följande dag ska bokas senast kl. 24. Du kan också boka en tid 2–3 dygn framåt.
 • OBS! En tidsbokning/barn. Boka separat mottagningstid för varje barn som besöker mottagningen.
 • Om tidsbokningssystemets alla läkartider redan bokats ber vi dig kontakta den egna hälsostationen.
 • Tider som bokats via e-tjänsten kan avbokas i det elektroniska tidsbokningssystemet senast dagen före besökstiden med dina nätbankskoder eller det elektroniska identitetskortets koder.
 • Mottagningstider kan under samma dag avbokas per sms till numret 050 3042777. Kom ihåg att i ditt sms skriva namn och personbeteckning i fullständig form för den som tidsbokningen gäller (barnet).

Till början av sidan

Barnrådgivningen

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Av barnrådgivningens hälsokontrolltider kan s.g.s. alla tider bokas på e-tjänsten.
 • För att kunna boka tid behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om du redan är klient vid mödra- eller barnrådgivningen har du automatiskt ett kundtillstånd för e-tjänsten. Om du inte råkar ha ett tillstånd ska du be rådgivningen ordna det, tfn 09 839 25900.

Till början av sidan

Diabetesskötarens mottagning

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

På e-tjänsten kan du boka mottagnings- och telefontider till diabetesskötarna

 • vid diabetesenheten i västra Vanda, Myrbacka hälsostation (för klienter vid Myrbacka och Mårtensdals hälsostationer)
 • vid diabetesenheten i mellersta Vanda (för klienter vid hälsostationerna i Dickursby, Håkansböle och Västerkulla)

För att kunna boka tid behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om det inte tidigare gjorts upp ett tillstånd för dig att använda dig av e-tjänstens tidsbokning var vänlig kontakta din egen hälsostation för att ta i bruk ett kundtillstånd för e-tjänsterna.

Till början av sidan

Erfarenhetsexpert med egna kunskaper om rusmedel

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Alla med missbruksproblem och deras anhöriga kan boka tider via webben till mottagning hos en erfarenhetsexpert med egna erfarenheter av rusmedelsmissbruk.
 • Erfarenhetsexperten har återhämtat sig från sitt eget missbruk och har genomgått en utbildning till erfarenhetsexpert.
 • Tjänsten fungerar växelvis en vecka i taget på Håkansböle hälsostation (Galoppbrinken 4), Korso hälsostation (Fjällrävsstigen 6A, 1 vån.) och Mårtensdals hälsostation (Bredängsvägen 3, 5 vån.)
 • Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för alla Vandabor.
 • Erfarenhetsexperten erbjuder klienterna sina egna erfarenheter av att minska på användningen av eller helt sluta upp med rusmedel, kamratstöd, samtal i förtroende och servicehandledning.
 • Tid kan också bokas genom att slå en signal mån., tis. och fre. kl. 12–13, tfn 050 318 1649

Familjeplaneringsrådgivningen

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Mottagningstider till samtliga familjeplaneringsrådgivningar kan bokas via e-tjänsten (Björkby, Dickursby, Myrbacka och Västerkulla).
 • För att kunna använda tidsbokningen behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om du inte sedan tidigare har ett kundtillstånd för tidsbokningens e-tjänster och du inte lyckas beställa tid vänligen kontakta familjeplaneringsrådgivningen.

Till början av sidan

Fysioterapi

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Du kan boka tid till

 • fysioterapins samtliga verksamhetsställen
  • för uppföljningsbesök hos fysioterapeut enligt förhandsöverenskommelse
  • för första besök hos fysioterapeut för barn under 6 år (remiss från rådgivningen)
 • fysioterapimottagningen i Björkby och Myrbacka:
  • till familjeförberedelsegrupp före förlossningen
  • till familjeförberedelsegrupp efter förlossningen (handledning i hur man sköter ett spädbarn)

Till början av sidan

Tidsbokning per e-tjänst till hälsostationsmottagningarna i Björkby och Korso

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Vid Björkbys hälsostation du kan beställa tid till
  • läkaren (telefontider)
  • sjukskötaren
  • hälsovårdaren, som ger vaccinationer tisdagar kl. 15-15.30
  • diabetesskötaren
  • preventivmedel- och familjeplaneringen
  • barnens läkarservice
 • Vid Korso hälsostation kan du beställa tid till
  • läkaren (telefontider)
  • sjukskötaren
  • diabetesskötaren
  • preventivmedel- och familjeplanering
 • Diabetesenheten och preventivmedel- och familjeplaneringen är i Björkby hälsostation
 • Barnens läkarservice är på Björkby hälsostation
 • Obs! Tyvärr går det inte att boka tid till läkare på elektronisk väg. Ni kan boka bara telefontider. Eftersom lagstiftningen förutsätter att hälsostationerna genomför individuell utvärdering av vårdbehovet, kan vi för nuvarande inte erbjuda elektronisk tidsbokning vid reservation av läkartid. Boka alltså tid genom ett samtal till din egen hälsostation.

Till början av sidan

Tidsbokning per e-tjänst till hälsostationsmottagningarna i Dickursby, Håkansböle och Västerkulla

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Vid hälsostationerna i Dickursby, Håkansböle och Västerkulla kan klienterna boka telefontid till läkare, hälsovårdare, sjukskötare och diabetesskötare på e-tjänsten. På e-tjänstens tidsbokning kan du boka tid till icke brådskande vård.
 • För att kunna boka tid behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om du har husläkare kan du automatiskt använda dig av hans/hennes tidsbokningstjänst.
 • För övriga tjänster görs det upp ett klientskap för dig när du kontaktar din hälsostation per telefon eller besöker den.
 • Obs! Tyvärr går det inte att boka tid till läkare på elektronisk väg. Ni kan boka bara telefontider. Eftersom lagstiftningen förutsätter att hälsostationerna genomför individuell utvärdering av vårdbehovet, kan vi för nuvarande inte erbjuda elektronisk tidsbokning vid reservation av läkartid. Boka alltså tid genom ett samtal till din egen hälsostation.

Till början av sidan

Tidsbokning per e-tjänst till hälsostationsmottagningarna i Mårtensdal och Myrbacka

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Vid Myrbacka hälsostation du kan beställa tid till

 • sjukskötaren
 • telefontid till läkaren
 • diabetesskötaren
 • preventivmedel- och familjeplaneringen

Vid Mårtensdals hälsostation du kan beställa tid till

 • sjukskötaren
 • telefontid till läkaren
 • diabetesskötaren
 • preventivmedel- och familjeplaneringen

Diabetesenheten och preventivmedel- och familjeplanering är i Myrbacka hälsostation.

Obs! Tyvärr går det inte att boka tid till läkare på elektronisk väg. Ni kan boka bara telefontider. Eftersom lagstiftningen förutsätter att hälsostationerna genomför individuell utvärdering av vårdbehovet, kan vi för nuvarande inte erbjuda elektronisk tidsbokning vid reservation av läkartid. Boka alltså tid genom ett samtal till din egen hälsostation.

Till början av sidan

Tidsbokning till laboratorium och papa-screening

För laboratorieundersökningar behöver du en remiss som du t.ex. får på din egen hälsostation. Vanda stad köper laboratorietjänsterna av HUSLAB. Observera dock att den som skrivit remissen även meddelar hur laboratorieresultaten delges (t.ex. genom att kontakta hälsostationen).
Läs mer om screeningundersökningar.

Till början av sidan

Tidsbokning till mammografiscreening

Du kan byta eller annullera en redan bokad mammografitid på nätet. Vanda stad köper mammografiscreeningundersökningarna från Synlab. Läs mer om mammografiscreening.

Till början av sidan

Mödrarådgivningen

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Av mödrarådgivningens hälsokontrolltider kan s.g.s alla besökstider bokas på e-tjänsten.
 • För att kunna boka tid behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster. Om du redan är klient vid mödra- eller barnrådgivningen har du automatiskt ett kundtillstånd för e-tjänsten. Om du inte råkar ha ett tillstånd ska du be rådgivningen ordna det, tfn 09 839 25900.

Till början av sidan

Psykiatrisk sjukskötarmottagning

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Vid hälsostationerna i Dickursby (Konvaljvägen 11), Mårtensdal (Bredängsvägen 3, 5 vån.) och Korso (Fjällrävsstigen 6, A-trappan) verkar psykiatriska sjukskötarmottagningar till vilka Vandabor kan boka tid via e-tjänsten.
 • Någon remiss behövs inte. Tjänsten är avsedd för alla Vandabor. En klient behöver inte ha psykiska problem konstaterade genom diagnos. Det räcker med att man mår dåligt eller behöver hjälp.
 • I övrigt fungerar depressionsvårdarnas mottagningar som tidigare, d.v.s. man kommer till mottagningen genom remiss och beställer en tid vid den egna hälsostationen.

Till början av sidan

Psykologtjänster för barn

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Psykologtjänsternas klienter kan boka mottagnings- och telefontid till psykolog och neuropsykolog via e-tjänsten. På e-tjänsten kan du också boka om eller avboka en tidsbeställning. För psykologmottagningen behövs remiss.
 • Mödra- och barnrådgivningens klienter kan utan remiss boka telefonrådgivningstid till psykolog på e-tjänsten. Telefonrådgivningen förutsätter inte att du är klient vid psykologtjänsterna.
 • För närmare information och anvisningar vänligen kontakta psykologtjänsternas chef eller det egna områdets psykolog/neuropsykolog. Läs mer om psykologtjänsterna (inkl. kontaktinformation).

Till början av sidan

Skolhälsovården

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Omfattande hälsokontroll (för årskurs 1, 5 och 8) kan bokas elektroniskt i enlighet med hälsovårdarens kallelse.

Till början av sidan

Studerandehälsovården

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Den elektroniska tidsbokningen till Vandas studerandehälsovård omfattar

 • yrkeshögskolestuderande vid samtliga verksamhetsställen i Vanda (Laurea och Metropolia)
 • studerande på andra stadiet så att förhandshälsokontrollerna inför uppbådet kan reserveras på e-tjänsten
 • hälsokontroll för andra årets flickor
 • uppföljning/kontrolltider
 • korta mottagningsbesök (vaccinationer, intyg över sjukledighet, borttagning av stygn och övriga små åtgärder)
 • För ytterligare information var vänlig kontakta studerandehälsovårdaren.

Till början av sidan

Talterapins familjeförberedelse

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

 • Familjeförberedelsens klienter har möjlighet att boka tid till talterapins familjeförberedelsegrupp (träning i joller och tal).
 • Om du inte lyckas boka tid på e-tjänsten vänligen kontakta talterapins tidsbokning inom ditt område.
 • Tidsbokning per telefon sköts via talterapins tidsbokning inom det egna området.

Till början av sidan

Tandvård

E-tjänsterna flyttat över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Till början av sidan

Att utreda faderskap hos barnatillsyningsmannen

Du kan boka tid elektroniskt för utredning av följande frågor:

 • Utredning av faderskap om föräldrarna bor tillsammans
  (Samtidigt som faderskapsfrågan utreds är det också möjligt att avtala om barnets vårdnad)
 • Utredning av faderskap om föräldrarna inte bor tillsammans
  (Samtidigt som faderskapsfrågan utreds är det också möjligt att avtala om barnets vårdnad, underhåll och träffar)

- Du kan avboka en tidsbeställning i e-tjänsternas tidsbeställningssystem senast ett dygn före den bokade tiden. Senare avbokningar ska göras per telefon.
- Närmare information om utredning av faderskap samt barnatillsyningsmännens kontaktinformation hittar du här.

E-tjänsterna flyttar över till Maisa-portalen fr.o.m. 16.11.2019. Till dess är det nuvarande elektroniska tidsbokningssystemet i bruk.

Sähköinen ajanvaraus

Maisa on uusi sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakasportaali. Voit käyttää Maisaa helposti verkossa www.maisa.fi tai mobiilisovelluksella. Lataa maksuton Maisa-mobiilisovellus puhelimeesi tai tabletiisi iOS tai Android-sovelluskaupasta. Katso ohjeita Maisan käyttöön.

Varaa aika sähköisesti:

A-klinikan neuvonta

 • A-klinikalla tarjotaan palveluja vantaalaisille täysi-ikäisille alkoholi- ja lääkeongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen.
 • Sähköinen ajanvaraus on tarkoitettu uusille asiakkaille tai sellaisille vanhoille asiakkaille, joiden asiakkuuden päättymisestä on vähintään puoli vuotta.
 • Tapaamisessa arvioidaan mahdollista hoidon tarvetta, annetaan ohjausta palveluihin liittyen ja tehdään tarvittaessa alustavaa suunnitelmaa jatkohoidosta. Jos asiasi koskee muuta ajanvarausta ota yhteyttä puhelimitse. Huomioithan, että ajokorttiseurantoja tehdään A-klinikoilla vain osana suunnitellusti toteutunutta päihdehoitoa.
 • Tapaamiseen voit tulla yhdessä läheisen tai muun toimipisteen työntekijän kanssa. Läheiset voivat varata ajan myös itselleen.
 • Asiointi A-klinikalla on maksutonta.
 • Ajanvarauksen voit peruuttaa sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä vuorokautta ennen varattua aikaa. Myöhemmin tapahtuvat peruutukset on tehtävä puhelimitse.
 • A-klinikan sähköinen asiointi siirtyy Maisa-portaaliin 1.2.2020. Siihen asti käytössä on nykyinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä.
 • Lisää tietoa A-klinikoista ja niiden yhteystiedot löydät täältä.

Sivun alkuun

Diabeteshoitajan vastaanotto

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Diabetesyksiköissä hoidossa olevat diabetespotilaat voivat asioida sähköisessä asiakasportaalissa Maisassa: Diabeteshoitajien vastaanotto- ja puhelinaikoja voi varata sähköisesti, jos sinulla on luotu k.o yksikköön asiakkuus.

 • Länsi-Vantaan diabetesyksikköön Myyrmäen terveysasemalle (Myyrmäen ja Martinlaakson terveysasemien asiakkaat)
 • Keski-Vantaan diabetesyksikköön Tikkurilan terveysasemalle (Hakunilan, Länsimäen ja Tikkurilan terveysasemien asiakkaat)
 • Pohjois-Vantaan diabetesyksikköön Koivukylän terveysasemalle (Koivukylän ja Korson terveysasemien asiakkaat)

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

 • Kaikkien ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloiden vastaanottoaikoja voi varata sähköisesti (Koivukylä, Länsimäki, Tikkurila ja Myyrmäki).
 • Ajanvaraus edellyttää asiakkuutta. Jos sinulle ei ole aiemmin luotu asiakkuutta sähköisen ajanvarauksen tekemiseen eikä ajanvaraus onnistu, ota yhteyttä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuunSivun alkuun

Hammashoitoon

 • Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.
 • Voit ottaa yhteyttä hammashoitoon klikkaamalla oireesi nettipalveluun. Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin voit tehdä milloin vain - ilman puhelinjonotusta. Kun ammattilaiset saavat ensitiedot vaivastasi ja hoidon kiireellisyydestä, he ottavat sinuun yhteyttä ja esimerkiksi varaavat sinulle ajan. Sinuun otetaan yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sivun alkuun

Kouluterveydenhuolto

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Huoltaja voi asioida Apotin sähköisen Maisa-portaalin kautta alle 10 vuotiaan lapsen puolesta. Huoltaja: kirjaudu Maisaan ja anna lupa tallentaa lapsen tai omiin tietoihisi puhelinnumero ja yhteyshenkilön tiedot sujuvan asioinnin mahdollistamiseksi. Valitse, haluatko muistutuksen tekstiviestillä, sähköpostilla vai Maisan sisäisenä muistutuksena.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Laboratorion ja papa-seulonnan ajanvaraus

Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete, joka tehdään esim. omalla terveysasemalla. Vantaan kaupunki ostaa laboratoriopalvelut HUSLABilta. Huomioi kuitenkin, että tutkimustulokset kysytään lähetteen tekijän antamien ohjeiden mukaan, eli esim. terveysasemalta.

Lue lisää seulontatutkimuksista.

Siirry HUSLabin sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Lasten terveyskeskuslääkärin vastaanotto

Koivukylän terveysasemalla (Karsikkokuja 15)
B-rappu, 2. krs, odotustila 3
avoinna ma–pe klo 8–16

Huom.

Kun varaat aikaa lapselle, muista tehdä seuraava: Siirry Maisassa lapsen tietoihin ja valitse tämän jälkeen: Varaa aika -> Vastaanottokäynti > Lasten akuuttivastaanotto.

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Koivukylän terveysasemalla toimii koko Vantaan alueen 0–6-vuotiaille lapsille suunnattu terveyskeskuslääkärin vastaanotto, jonne varataan ajat sähköisesti. Koivukylän terveysaseman lasten terveyskeskuslääkäriaikoja ei voi varata puhelimitse tai paikan päällä.

Lasten terveyskeskuslääkärin vastaanotolla hoidetaan lasten äkillisiä sairauksia, kuten korvakivut, useita päiviä jatkuneet kuumetaudit, päiviä jatkuneet vatsakivut ja -taudit, silmätulehdukset ja pienet tapaturmat.

Sähköinen ajanvaraus edellyttää asiakkuutta. Vantaan äitiys- tai lastenneuvolassa asioineille asiakkuus on tehty valmiiksi. Jos asiakkuutta ei ole, tehdään se neuvolassa, p. 09 839 25900.

Lasten terveyskeskuslääkärin vastaanottoajan voi varata seuraavaksi päiväksi viimeistään klo 24. Ajan voi varata myös 2–3 päivän päähän. Mikäli kaikki ajanvarausohjelmassa tarjolla olevat lääkärin vastaanottoajat ovat jo varattuja, ottakaa yhteyttä omalle terveysasemallenne.

Huom. Yksi ajanvaraus/lapsi. Jokaiselle vastaanotolle tulevalle lapselle tulee tehdä oma ajanvaraus.

Sähköisesti tehdyn ajanvarauksen voi peruuttaa viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. Kirjautuminen verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Voit myös perua varatun ajan voi perua viimeistään käyntipäivänä klo 8 mennessä tekstiviestillä numeroon 050 304 2777. Tekstiviestissä tulee olla ajanvaraajan (lapsen) koko nimi ja henkilötunnus. Ajanvaraksen voi myös perua ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Lastenneuvola

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

 • Lastenneuvolan lähes kaikki terveystarkastukset ovat varattavina sähköisesti.
 • Sähköinen ajanvaraus edellyttää asiakkuutta. Vantaan äitiys- tai lastenneuvolassa asioineille asiakkuus on tehty valmiiksi. Jos asiakkuutta ei ole, se tehdään neuvolassa, p. 09 839 25900.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Mammografiaseulonnan ajanvaraus

Mammografiaseulontaan valmiiksi varatun kuvausajan voi vaihtaa tai perua sähköisesti.

Vantaan kaupunki ostaa mammografiaseulontatutkimukset Synlabilta. Lue lisää mammografiaseulonnasta.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Opiskeluterveydenhuolto

Huom. Sähköinen ajanvaraus on toistaiseksi pois kokonaan käytöstä, ole yhteydessä puhelimitse opiskeluterveydenhoitajaan.

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Vantaan opiskeluterveydenhuollossa sähköinen ajanvaraus koskee

 • kaikkia Vantaan toimipisteiden AMK-opiskelijoita (Laurea ja Metropolia)
 • toisen asteen opiskelijoita siten, että kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tulevat sähköisesti varattaviksi
 • toisen vuosikurssin tyttöjen terveystarkastuksia
 • seuranta-/kontrolliaikoja
 • lyhyitä vastaanottoaikoja (rokotukset, sairasloma todistukset, ompeleiden poisto yms. pienet toimenpiteet)
 • Lisätietoa saa opiskeluterveydenhoitajalta.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

 • Tikkurilan (Kielotie 11), Martinlaakson (Laajaniityntie 3, 5. krs,) ja Korson (Naalipolku 6, A-rappu) terveysasemilla toimii psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, jonne voi varata sähköisesti ajan.
 • Käynnit ovat maksuttomia ja vastaanotto palvelee kaikkia vantaalaisia.
 • Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle ei tarvitse olla diagnosoitua tai todettua mielenterveyden ongelmaa. Oma tunne pahoinvoinnista tai avun tarpeesta riittää.
 • Vastaanotolle voi tulla myös yhdessä läheisen kanssa.
 • Huom. Psykiatrinen sairaanhoitaja on eri asia kuin depressiohoitaja. Depressiohoitajalle varataan aika lääkärin lähetteen mukaisesti omalle terveysasemalle.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Päihdeongelmien kokemusasiantuntijalle

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

 • Päihdeongelmista kärsivät ja heidän läheiset voivat varata netissä ajan päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanotolle.
 • Päihdetyön kokemusasiantuntija on toipunut omasta päihdeongelmastaan, ja hänet on koulutettu kokemusasiantuntijan tehtäviin.
 • Palvelu toimii vuoroviikoin Hakunilan (Laukkarinne 4), Korson (Naalipolku 6 A, 1. krs) ja Martinlaakson (Laajaniityntie 3, 5. krs) terveysasemilla.
 • Palvelu on maksuton ja tarkoitettu kaikille vantaalaisille.
 • Kokemusasiantuntija tarjoaa asiakkaille kokemustietoa päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen, vertaistukea, luottamuksellisia keskusteluja ja palveluohjausta.
 • Ajan voi varata myös soittamalla ma, ti ja ke klo 12–13 puh. 050 318 1649

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Päihdetyöntekijän vastaanotto

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Martinlaakson terveysasemalla
Laajaniityntie 3, 6. kerros
p. 09 839 34057, ma–pe klo 12–13

 • Palvelusta saat helposti apua silloin, kun olet huolissasi omasta tai läheisen päihteiden käytöstä.
 • Käynnit ovat maksuttomia ja vastaanotto palvelee kaikkia vantaalaisia.
 • Et tarvitse lähetettä - oma kokemus avuntarpeesta riittää.
 • Vastaanotolla työskentelee päihdetyön ammattilaisia.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Ravitsemusterapia alle 6-vuotiaalle

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Alle 6-vuotiaalle voi varata ajan sähköisesti, jos lapsi on saanut lähetteen ravitsemusterapiaan.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Terveysasemien sähköinen ajanvaraus

Siirry sähköiseen asiointiin

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

Huom: Sähköinen ajanvaraus on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitoon.

Varaa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ajat aina omalle terveysasemallesi.

Tikkurilan terveysasemille voi varata sähköisesti aikoja terveydenhoitajalle ja sairaanhoitajalle sekä korvatulehdusten jälkitarkastukseen lähihoitajalle.

Länsimäen terveysasemille voi varata sähköisesti aikoja terveydenhoitajalle ja sairaanhoitajalle.

Hakunilan terveysasemalle voi varata sähköisesti aikoja sairaanhoitajalle.

Koivukylän terveysasemalle voi varata sähköisesti sairaanhoitajan vastaanotto- ja puhelinaikoja.

Korson terveysasemalle voi varata sähköisesti sairaanhoitajan vastaanotto- ja puhelinaikoja.

Myyrmäen terveysasemalle voi varata sähköisesti sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto- ja puhelinaikoja.

Martinlaakson terveysasemalle voi varata sähköisesti sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto- ja puhelinaikoja.

Voit ottaa yhteyttä terveysasemiin myös sähköisen oirekyselyn avulla. Kun ammattilaiset saavat ensitiedot vaivasta ja hoidon kiireellisyydestä, he ohjaavat sinut oikeaan hoitoon tai tutkimuksiin - esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Huom: Lääkärille ei voi varata vastaanottoaikaa sähköisesti, sillä lainsäädäntö edellyttää terveysasemilta ensin hoidon tarpeen arviointia. Varaa lääkäriaika soittamalla terveysasemien ajanvarausnumeroon 09 839 50 000 (ma-pe klo 8-16).

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Vammaispalvelut

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi 1.2.2020.

 • Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vammaisia tai pitkäaikaissairaita eivätkä saa tarvitsemiaan palveluita peruspalveluiden kautta.
 • Maisan kautta voit varata lyhyen ajan (15 min) soittoaikaa varten, palveluohjaukseen tai saadaksesi opastusta toimeentulotuen hakemisessa. Jos asiasi koskee laajempaa palvelutarpeen arviointia, ota yhteys vammaispalveluihin puhelimitse.
 • Maisan kauta voit lähettää pyynnön ajanvarauksen peruuttamisesta.
 • Tapaamiseen voit ottaa mukaan tukihenkilön.
 • Lisää tietoa vammaispalveluista ja neuvonnan yhteystiedot löydät täältä.

Sivun alkuun

Äitiysneuvola

Apotin käyttöönoton myötä sähköinen asiointi on siirtynyt uuteen sähköiseen Maisa-asiakasportaaliin www.maisa.fi.

 • Äitiysneuvolan lähes kaikki terveystarkastukset ovat varattavina sähköisesti.
 • Sähköinen ajanvaraus edellyttää asiakkuutta. Vantaan äitiys- tai lastenneuvolassa asioineille asiakkuus on tehty valmiiksi. Jos asiakkuutta ei ole, se tehdään neuvolassa, p. 09 839 25900.

Siirry sähköiseen asiointiin

Sivun alkuun

Nyheter

Twitter