Maisa och Mina Kanta sidor

Maisa

Det nya klient- och patientdatasystemet Apotti tas 11.5.2019 i bruk inom Vanda stads social- och hälsovårdstjänster. Då Apotti införs kan du också ta i bruk digitala klientportalen Maisa. Portalen finns på nätet www.maisa.fi eller som mobilapp.

Via Maisa kan du

  • kontrollera och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter
  • ta del av undersöknings- och laboratorieresultat
  • be om råd i frågor som gäller din situation/tjänster
  • boka, avboka och kontrollera tider
  • fylla i t.ex. ansökan om utkomststöd
  • svara på enkäter före ett besök
  • spara mätningsresultat för egen uppföljning
  • be om att få receptet förnyat
  • beställ vårdartiklar och vårdtillbehör för behandling av diabetes

Via Maisa kan du boka tid elektroniskt till olika tjänster. Här hittar du information om våra tjänster och anvisningar för e-tidsbokningen.

Obs! Tyvärr går det inte att boka tid till läkare på elektronisk väg. Ni kan boka bara telefontider. Eftersom lagstiftningen förutsätter att hälsostationerna genomför individuell utvärdering av vårdbehovet, kan vi för nuvarande inte erbjuda elektronisk tidsbokning vid reservation av läkartid. Boka alltså tid genom ett samtal till din egen hälsostation.

Mina Kanta-sidor och patientdataarkivet

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet realiseras i etapper och av den anledningen införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för medborgarna att granska sina egna patientuppgifter i sin dator behändigt oberoende av tid och plats. Medborgarna har också nytta av den nationella tjänsten då de rör sig i olika delar av landet eller då de behöver anlita andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster än den egna serviceproducenten.

Läs mer om patientdataarkivet

Mina Kanta-sidor - en port till dina hälsouppgifter och elektroniska recept

På Mina Kanta-sidorna finns alla dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. Därtill kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept. I tjänsten ser du även vilka verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och vilka apotek som har läst eller behandlat dina uppgifter.

Du kan även granska dina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna. Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna efter att hälsovårdspersonalen har lagrat dina uppgifter i det elektroniska patientdataarkivet. Hälsouppgifter kommer att lagras i patientdataarkivet inom hela Finland, både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. En lista av de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder patientdataarkivet finns här.

Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter. I tjänsten finns också uppgifter om inom vilka hälso- och sjukvårdsenheter som dina patientuppgifter har behandlats.

Läs mer om Mina-Kanta sidor

Nyheter

Twitter