Mina Kanta-sidor och patientdataarkivet

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet realiseras i etapper och av den anledningen införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för medborgarna att granska sina egna patientuppgifter i sin dator behändigt oberoende av tid och plats. Medborgarna har också nytta av den nationella tjänsten då de rör sig i olika delar av landet eller då de behöver anlita andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster än den egna serviceproducenten.

Läs mer om patientdataarkivet

Mina Kanta-sidor - en port till dina hälsouppgifter och elektroniska recept

På Mina Kanta-sidorna finns alla dina elektroniska recept. I receptuppgifterna anges även hur länge recepten är i kraft och huruvida det finns läkemedel kvar att ta ut. Därtill kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept. I tjänsten ser du även vilka verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och vilka apotek som har läst eller behandlat dina uppgifter.

Du kan även granska dina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna. Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna efter att hälsovårdspersonalen har lagrat dina uppgifter i det elektroniska patientdataarkivet. Hälsouppgifter kommer att lagras i patientdataarkivet inom hela Finland, både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. En lista av de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder patientdataarkivet finns här.

Hälsouppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter. I tjänsten finns också uppgifter om inom vilka hälso- och sjukvårdsenheter som dina patientuppgifter har behandlats.

Läs mer om Mina-Kanta sidor

Nyheter

Twitter