Klamydia- och gonorrétest hemma - avgiftsfritt!

Misstänker du en könssjukdom? Nu har Du möjlighet att ta prov för ett pålitligt klamydia- och gonorrétest också hemma.

Gör testet så här:

  1. Beställ ett provtagningsset
    Beställ ett avgiftsfritt provtagningsset hem med posten. När du har fått setet ska du ta ett prov hemma och skicka det till laboratoriet i den medföljande förpackningen.
  2. .
  3. Ta provet
    När du har fått setet ska du ta ett prov hemma och skicka det till laboratoriet i den medföljande förpackningen.
  4. Ta del av resultaten
    När ditt prov har analyserats i laboratoriet meddelas du om detta med ett textmeddelande. Ta sen del av testresultaten här.

Om ingen smitta observerats behöver personen som testats inte besöka hälsostationen.

Om smitta observeras ges i samband med svaret ytterligare anvisningar för införskaffande av läkemedel.

Nyheter

Twitter