Till barnfamiljer

Familjecoacher

Familjecoacherna är till för att svara på alla slags frågor. De behöver inte vara stora – även för mindre problem tar vi oss tid. Familjecoacher hjälper, ger goda råd och handledning och lyssnar på barnfamiljer när det gäller vardagens problematiska situationer.

Familjerådgivning

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för barn och unga i 0–13 års ålder och deras familjer. Uppfostrings- och familjerådgivningen hjälper i frågor som hänför sig till barnets utveckling och uppfostran, i problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen.

Nyheter

Twitter