Service för diabetiker

Staden har en elektronisk tjänst som riktar sig till diabetiker. Med tjänsten kan man skicka meddelanden och dokument elektroniskt eller per sms.

Via den elektroniska tjänsten är det möjligt att få svar på laboratorieprov och vårdanvisningar enligt laboratoriesvaren. Man kan även beställa förbrukningsartiklar enligt remiss elektroniskt. Den som använder webbtjänsten bör ha personliga nätbankskoder för inloggning till tjänsten. Vid hälsostationerna kommer man överens om användningen av tjänsten separat med varje patient.

Länk till webbtjänsten (www.maisa.fi)

Nyheter

Twitter