Tjänster för Marevan-patienter

Anvisningar om Marevanbehandling kan fås via sms. INR-blodprovet tas på laboratoriet som tidigare, men om man så önskar kan man i fortsättningen få svaret och Marevananvisningarna som sms till mobiltelefonen. Läs mer.

Staden har en elektronisk tjänst som riktar sig till patienter som behandlas med Marevan. Via tjänsten kan man skicka meddelanden och dokument till klienter som vill sköta sina ärenden med hälsostationen elektroniskt. Den elektroniska tjänsten följer bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

De patienter som berörs av e-tjänsten får efter laboratoriebesöket automatiskt ett textmeddelande med information om INR-värdet och medicindos i enlighet med svaret på laboratorieprovet. De patienter som behandlas med Marevan och som fått utbildning på hälsostationen i att reglera sin medicindos självständigt kan efter det själva ha hand om normala ändringar i doseringen.

Vid hälsostationerna kommer man överens om användningen av tjänsten separat med varje patient.

Anvisningar för användare av tjänsten (på finska)

Länk till webbtjänsten (Forsante)

Nyheter

Twitter