Hälsovårds- och socialtjänsterna

Välkommen att använda hälsovårdstjänsternas e-tjänster

I och med lanseringen av Apotti flyttar e-tjänsterna 12.5.2019 över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi. Maisa är en lätthanterlig tjänst som du också kan använda på smarttelefon eller surfplatta. Ladda ner Maisas mobilapp gratis på din smarttelefon eller surfplatta från din iOS- eller Android-appbutik.

Vanda erbjuder dig en möjlighet att sköta ärenden som gäller hälsovårdstjänsterna på webben. Tjänsterna tas i bruk stegvis. Du kan fortsättningsvis sköta dina ärenden inom hälsovårdstjänsterna per telefon eller genom att besöka oss personligen.

Med stadens e-tjänster kan du

 • Boka tid.
 • Du kan kontrollera gällande tidsbokningar, samt boka om och avboka tider som du beställt elektroniskt. Om du så önskar kan du få en bekräftelse och påminnelse per sms.
 • Skicka begäran om att få ett eRecept förnyat till hälsostationen. Via begäran om förnyat eRecept kan du också be om en bedömning av ditt behov av pneumokockvaccinering.
 • Kontrollera dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidor kanta.fi/sv/omakanta där du även kan redigera dina patientuppgifter (samtycke till och förbud mot utlämnande av uppgifter).
 • Beställa klamydia- och gonorrétest och få det gratis hemskickat.
 • Beställa vårdutrustning och -artiklar för vården av diabetes.
 • Sköta ärenden som anknyter till diabetesvården.
 • Sköta ärenden i e-tjänsten som riktar sig till Marevan-patienter.

Viktigt att veta

 • Hälsovårdstjänsternas e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden. Vid brådskande ärenden av jourkaraktär vänligen kontakta den egna hälsostationen eller hälsocentraljouren vid Pejas.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.
 • För att kunna använda de elektroniska hälsovårdstjänsterna behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster.
 • Tidsbokningar och begäran om förnyande av elektroniska recept registreras i hälsovårdens patientdatasystem.
 • Användningen av e-tjänster är gratis.

Nyheter

Twitter