Hälsovårds- och socialtjänsterna

Välkommen att använda hälsovårdstjänsternas e-tjänster

Vanda erbjuder dig en möjlighet att sköta ärenden som gäller hälsovårdstjänsterna på webben. Tjänsterna tas i bruk stegvis. Du kan fortsättningsvis sköta dina ärenden inom hälsovårdstjänsterna per telefon eller genom att besöka oss personligen.

Med stadens e-tjänster kan du

 • Boka tid.
 • Du kan kontrollera gällande tidsbokningar, samt boka om och avboka tider som du beställt elektroniskt. Om du så önskar kan du få en bekräftelse och påminnelse per sms.
 • Skicka begäran om att få ett eRecept förnyat till hälsostationen. Via begäran om förnyat eRecept kan du också be om en bedömning av ditt behov av pneumokockvaccinering.
 • Kontrollera dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidor kanta.fi/sv/omakanta där du även kan redigera dina patientuppgifter (samtycke till och förbud mot utlämnande av uppgifter).
 • Beställa klamydia- och gonorrétest och få det gratis hemskickat.
 • Beställa vårdutrustning och -artiklar för vården av diabetes.
 • Sköta ärenden som anknyter till diabetesvården.
 • Sköta ärenden i e-tjänsten som riktar sig till Marevan-patienter.

Viktigt att veta

 • Hälsovårdstjänsternas e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden. Vid brådskande ärenden av jourkaraktär vänligen kontakta den egna hälsostationen eller hälsocentraljouren vid Pejas.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.
 • För att kunna använda de elektroniska hälsovårdstjänsterna behöver du ett kundtillstånd för e-tjänster.
 • Tidsbokningar och begäran om förnyande av elektroniska recept registreras i hälsovårdens patientdatasystem.
 • Användningen av e-tjänster är gratis.

Nyheter

Twitter