Grundläggande utbildnings e-tjänster

Anmälan till skolan

Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass i första hand elektroniskt via programmet Wilma. Ifall familjen inte kan anmäla barnet via Wilma går det också att lämna in en pappersanmälan till bildningsväsendet, adress Bildningsverket, PB 1500, 01030 Vanda stad.

Anmälningsblankett för utskrift

Ansökan till annan skola än närskola

Undervisning i religion eller livsåskådningskunskap

Nyheter

Twitter