Understöd

På dessa webbsidor kan föreningar, sammanslutningar och kommuninvånare fylla i och skriva ut ansökningsblanketter för understöd.

Understöd för lokala samhällsaktiviteter / blanketter och anvisningar

Ansökan om projektunderstöd

Redovisning av projektunderstöd

Det primära sättet att ansöka om verksamhetsunderstöd är att lämna in en elektronisk blankett i tjänsten Oma Vantaa (på finska).

Ansökningsblanketter på svenska:

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Redovisning av verksamhetsunderstöd

Principer för beviljande av understöd för lokala samhällsaktiviteter (i kraft fr.o.m. med 1.2.2018)

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier

Ansöknings- och redovisningsblanketter för kulturunderstöd och -priser

Verksamhetsunderstöd för att främja hälsa och välfärd / blanketter

Det primära sättet att ansöka om stadens understöd är att lämna in en elektronisk blankett i tjänsten Oma Vantaa (på finska).

Ansökningsblanketter på svenska:

Ansökan om understöd för att främja hälsa och välfärd

Redovisning

Ansökan om understöd för organisation som utför samhällsnyttigt arbete

Redovisning

Allmänna principer för beviljande av understöd

Understöd för vänskapsföreningar / blanketter

Nyheter

Twitter