E-tjänster

Vandaborna har nu möjlighet att kontakta stadens myndigheter via nätet när det passar dem bäst, oberoende av veckodag eller tid på dygnet.

Hjälp med att använda e-tjänster och digitala enheter

I Vanda får du stöd med att uträtta ärenden på webben och handledning i att använda digitala enheter. Information och handledning ges av stadens aktörer, organisationer och företag.

Coronaviruset har orsakat förändringar i tjänsterna, kontrollera informationen på serviceproducentens webbplats!

Stöd för e-tjänster

Vid Vandainfo får du webbhjälp med att uträtta myndighetsärenden och använda internet. Dessutom får du hjälp med att skanna och skriva ut dokument på kunddatorerna. Du kan också fråga råd per telefon 09 83911 om användningen av tjänsten Oma Vantaa och stadens webbsidor eller få information om olika infoställen.

Kunddatorerna på biblioteken kan användas för självständigt arbete och personalen hjälper vid behov, till exempel med att skanna eller skriva ut dokument.

Handledning i användningen av digitala enheter och applikationer

Björkby invånarlokal Kafnettis IT-handledare och en frivillig från gruppen Läppäripiiri hjälper dig med att använda digitala enheter, och med olika datorproblem.

Vid den digitala informationen (digi-info) för kommuninvånare kan du fråga råd om t.ex. inköp av digitala enheter, användningen av sociala medier och smarttelefoner samt pekplattor. Vandainfos digistöd har paus tillfälligt på grund av coronavirussituationen.

Vid biblioteken ordnas Enter ry:s och andra aktörers IT-handledningar i hur man använder olika digitala enheter.

Kurser

Vuxenutbildningsinstitutets kurser och föreläsningar b.la. kurser i bildbehandling, publicering, mobila enheter, programmering, sociala medier, molntjänster, kontorsprogram och datasäkerhet.

Nyheter

Twitter