Svenska kommittén

Svenska kommitten i Vanda

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Vandalaxen

Svenska kommittén delar årligen ut priset årets Vandalax till en person som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Vem tycker du skulle vara värd priset? Skicka in ditt förslag med motivering via den elektroniska plattformen på adressen https://osallistuvavantaa.fi/p/7bu772f2x3i3. Vinnaren utses årligen på Svenska dagen 6.11.

Läs här om årets 2021 vinnare, Tomi Puikkonen.

Svenska kommitténs mötestider hösten 2021

14.10.2021 kl. 17.00
16.11.2021 kl. 17.00
7.12.2021 kl. 17.00

Mötena äger i huvudsak rum på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7) eller via Microsoft Teams. Svenska kommitténs protokoll och föredragningslistor finns att läsa på vanda.fi

Svenska kommitténs sammansättning 2021-2023

Patrik Karlsson (ordförande), SFP (suppleant: Jan-Erik Eklöf, SFP)
Kaj Andersson (vice ordförande), SDP (suppleant: Jonas Fyrqvist, SDP)
William Topelius, SFP (suppleant: Susanna Siimelä, SFP)
Kia Ahlfors, SFP (suppleant: Pia-Paulina Rannikko, SFP)
Barbara Westman, SDP (suppleant: Mae Cedercreutz-Pesonen, SDP)
Annette Kivistö, Sannf (suppleant: Yrjö Lipasti, Sannf)
Peter Nyström, Sannf (suppleant: Peter Mansner, Sannf)
Tom Häggblom, Gröna (suppleant: Max Mannola, Gröna)
Andreas Forsbäck, KD (suppleant: Tatjaana Kuivas, KD)
Ulf Forsman, SDP (suppleant: Tony Viksten, SDP)
Tor-Erik Westerlund, VF (suppleant Pirkko Kotila, VF)
Robin Kontinen, ungdomsfullmäktige (suppleant: Oscar Taht, ungdomsfullmäktige)

Mejladresserna till medlemmarna och suppleanterna är enligt modellen fornamn.efternamn@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter