Svenska kommittén

Svenska kommitten i Vanda

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Svensk kommittén delar årligen ut priset årets Vandalax till en person som gjort en betydande insats för Vandsvenskarna. Läs här om årets vinnare, stadsarkeologen Andreas Koivisto.

Mötestiderna för hösten 2019 är följande:
onsdag 11.9.2019 kl. 17.00
tisdag 15.10.2019 kl. 17.00
onsdag 27.11.2019 kl. 17.00

Mötena äger rum på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7).

Svenska kommitténs protokoll och föredragningslitor finns att läsa på vanda.fi

Sammansättning

Svenska kommitténs sammansättning för 2019-2021. Kommittén utses för en ny tvåårsperiod av stadsstyrelsen i augusti 2019.

MedlemSuppleant
Patrik Karlsson (ordförande), SFP Guy Baarman, SFP
Hans Markelin (vice ordförande), SDP Stig Kumlin, SDP
Peter Mansner, Sannf Peter Nyström, Sannf
Elina Halme, Gröna Max Mannola, Gröna
Gea Mansner, SFP Maria Ingström, SFP
Tom Häggblom, Gröna Klaus Kojo, Gröna
Mona Lanaeus, SFP Susanne Siimelä, SFP
Ros-Britt Kangas, KD Maija Vanhanen, C
Tiina Nurmi-Kokko, SDP Mae Cedercreutz-Pesonen, SDP
Ulf Forsman, SDP Tony Viksten, SDP
Tor-Erik Westerlund, VF Pirkko Kotila, VF

Mejladresserna till medlemmarna och suppleanterna är enligt modellen fornamn.efternamn@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter