Övriga organ

Förutom stadsfullmäktige, styrelsen och nämnder har staden organ såsom direktioner, delegationer, sektioner och kommittéer.

Vanda stads övriga förtroendevaldaorgan

Tillsatta av stadsstyrelsen

 • Aviapolis-Dickursby-Håkansböle utvecklingskommitté
 • Intressebevakningskommittén
 • Näringslivskommittén
 • Historiska kommittén
 • Stadsbildsdelegationen
 • Björkby-Korso utvecklingskommitté
 • Delegationen för mångkulturfrågor
 • Myrbacka-Kivistö utvecklingskommitté
 • Handikapprådet
 • Delegationen för veteranärenden
 • Delegationen för inomhusluftsärenden
 • Svenska kommittén
 • Äldrerådet
 • Östersundomdelegationen

Affärsverkens direktioner

 • Direktionen för Mellersta Nylands räddningsverk
 • Direktionen för affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda
 • Affärsverket Företagshälsan i Vanda

Ungdomsfullmäktige

Nyheter

Twitter