Stadskulturnämnden

Stadskulturnämnden svarar för stadens egna kultur-, idrotts-, ungdoms-, biblioteks- och invånartjänster samt utvecklingen av dessa. Utöver detta ansvarar nämnden för stödjandet av kommuninvånarnas delaktighet samt sammanslutningar, organisationer och frivilligverksamhet, stadens rådgivnings- och kundtjänster, organiseringen av grundläggande konstundervisning och konstskolans och musikinstitutets tjänster, stadens museiverksamhet, vuxenutbildningsinstitutets verksamhet och organiseringen av grundläggande utbildning för vuxna samt social- och patientombudsmannens verksamhet.

Stadskulturnämnden beslutar bland annat om principerna för beviljande av understöd och stipendier inom sitt uppgiftsområde och om beviljandet av nämnda understöd och stipendier.

Ordförande

puheenjohtaja
Kähärä Sirkka-Liisa, suunnittelija, sairaanhoitaja (AMK), sd.
Lipstikkakuja 5 A 43, 01400 Vantaa
+358 50 521 7189
sirkka-liisa.kahara@vantaa.fi

Vice ordförande

varapuheenjohtaja
Norres Lasse, Yrittäjä, kok.


lasse.norres@vantaa.fi

Medlemmar

jäsen
Aidanjuuri-Niemi Tanja, Kansanedustajan avustaja, ps.
Taikurintie 3c 12, 01390 Vantaa
+358 50 536 7152
tanja.aidanjuurivest@vantaa.fi
jäsen
Dehghan Milad, -


milad.dehghan@vantaa.fi
jäsen
Hall Anu, sd.


anu.hall@vantaa.fi
jäsen
Holmberg-Soto Hanna, r.


hanna.holmberg-soto@vantaa.fi
jäsen
Hoviniemi Matilda, kok.


matilda.hoviniemi@vantaa.fi
jäsen
Josefsson Helen, kansanedustajan avustaja, FM, kok.

+358 50 345 9880
helen.josefsson@vantaa.fi
jäsen
Järä Juha, ps.

+358 50 321 2760
juha.jara@vantaa.fi
jäsen
Kaartokallio Loviisa, kd.


loviisa.kaartokallio@vantaa.fi
jäsen
Kaimio Tuire, vihr.


tuire.kaimio@vantaa.fi
jäsen
Kärkkäinen Riku, kok.


riku.karkkainen@vantaa.fi
jäsen
Nykyri Elina, varavaltuutettu, vas.
Aapraminkaari 4 D 67, 01610 Vantaa

elina.nykyri@vantaa.fi
jäsen
Rautio Pekka, Opettaja, muusikko ja musiikin tekijä, vihr.
01650 Vantaa
+358 500 335 669
pekka.rautio@vantaa.fi
jäsen
Riikonen Jyrki, sd.


jyrki.riikonen@vantaa.fi
jäsen
Sodhi Ranbir, yrittaja, sd.
Päivänkakkarantie 16, 01300 Vantaa
+358 50 559 3639
ranbir.sodhi@vantaa.fi
jäsen
Vacker Marjo, Liike Nyt


marjo.vacker@vantaa.fi

Ersättare

Nyheter

Twitter