Social- och hälsovårdsnämnden

Nämnden skall, om nämnden inte beslutat om annat eller om inget annat bestämts:

  • avgöra ärenden som stadgats i lag eller förordningar, samt ärenden som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen ålägger nämnden,
  • besluta om lokalisering av arbetskraft och andra resurser inom de olika resultatområdena,
  • bestämma om konkurrensutsättning av serviceproduktion och anskaffning av tjänster i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar,
  • besluta om upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
  • besluta om att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det är gäller upphandling som hör till nämndens upphandlingsbefogenheter,
  • fastställa avgifter och ersättningar,
  • bevilja understöd, och
  • bestämma om avtal och andra rättshandlingar och föra stadens talan.

Ordförande

puheenjohtaja
Letto Pirkko, koordinoiva ylihammaslääkäri, sd.

+358 50 370 6756
pirkko.letto@vantaa.fi

Vice ordförande

varapuheenjohtaja
Orpana Anitta, VTM, Lehtori, kok.

+358 50 379 4425
anitta.orpana@vantaa.fi

Medlemmar

jäsen
Airaksinen Marja, kesk.


marja.airaksinen@vantaa.fi
jäsen
Eerola Antero, toimittaja, vas.

+358 40 323 0176
antero.eerola@vantaa.fi
jäsen
Eklund Kalle, sd.


kalle.eklund@vantaa.fi
jäsen
Friman Reija, vihr.


reija.friman@vantaa.fi
jäsen
Hakala Heli, Erityisopettaja, kok.


heli.hakala@vantaa.fi
jäsen
Ibrahim Aadan, sd.


aadan.ibrahim@vantaa.fi
jäsen
Jashanica Xhemail, kok.

+358 45 341 4030
xhemail.jashanica@vantaa.fi
jäsen
Karlsson Patrik, Skolföreståndare/Koulunjohtaja, r.
Kimokuja 4 A 4, 01200 Vantaa
+358 40 728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi
jäsen
Linnansalmi Sari


sari.linnansalmi@vantaa.fi
jäsen
Siponen Ari, Terveyspalveluyrittäjä, ps.


ari.siponen@vantaa.fi
jäsen
Tawasoli Eva, Terveydenhoitaja, vihr.
Vantaa

eva.tawasoli@vantaa.fi

Ersättare

varajäsen
Eva Lasse, Kauppateknikko,LKV, ps.
Uudentuvantie 13, 01680 Vantaa
+358 400 212 221
lasse.eva@vantaa.fi
varajäsen
Evans Anja, ps.


anja.evans@vantaa.fi
varajäsen
Hokkanen Kari, sd.
Suitsikuja1b15, 01200 Vantaa

kari.hokkanen2@vantaa.fi
varajäsen
Leppänen Taava, kok.


taava.leppanen@vantaa.fi
varajäsen
Lindblad-Palo Salla, Sairaanhoitaja YAMK, sd.
Orvokkitie 26 B 3, 01300 Vantaa
+358 44 055 8897
salla.lindblad-palo@vantaa.fi
varajäsen
Lumberg Lucas, kok.


lucas.lumberg@vantaa.fi
varajäsen
Lustig Markus, kok.


markus.lustig@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Miikku, Varapuheenjohtaja, sd.


miikku.nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Peura Sirpa, Apteekkari, kok.
01400 Vantaa

sirpa.peura@vantaa.fi
varajäsen
Pitkänen Noora, kesk.


noora.pitkanen@vantaa.fi
varajäsen
Romppainen Riku, vihr.


riku.romppainen@vantaa.fi
varajäsen
Varpula Minna, vihr.


minna.varpula@vantaa.fi
varajäsen
Volanen Matti Vesa, vas.


matti.volanen@vantaa.fi

Ungdomsfullmäktiges representant

Märt Vesinurm


Ersättare för ungdomsfullmäktiges representant

Matilda Stirkkinen

Nyheter

Twitter