Vanda som arbetsgivare

Vanda stad har över 10 600 personer anställda. Av dem jobbar omkring hälften med undervisning och fostran, en tredjedel jobbar inom vårdbranschen och resten inom tekniska branschen och förvaltningen. Fyra av fem arbetar i ordinarie anställningsförhållande.

I Laura-programmet du gå igenom lediga arbetsplatser inom Vanda stad och lämna in ansökningar.

Bekanta dig också med hur bakgrunden hos personer som arbetar med barn kontrolleras. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt Lag och kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Kontaktuppgifter:

  • Personalcentralen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda. Personaldirektör Kirsi-Marja Lievonen.
  • Personalservicen (löneuträkningen), Gullbräcksvägen 1, 01300 Vanda. Chef för personalservicen Aija Heiskanen.

Välkommen till Vanda!

Personalcentralen, Vanda stadshus

Vanda stadshus, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter