Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen — TYP i Vanda

Obs, på grund av coronaviruset betjänar TYP främst elektroniskt och per telefon. Du kan vara i kontakt via e-post typvantaa@vantaa.fi eller per telefon 09 8395 0120 (mån.–fre. 9–16). Vid behov ordnar vi också tider för möten ansikte mot ansikte. På plats på Fernissagatan betjänar vaktmästarna kl. 8–16.00 och till dem kan man föra post för vidareleverans till TYP. Post kan också läggas i brevlådan framför entrédörrarna. Genom vaktmästarna kan ni också lämna önskemål till vår personal om att bli uppringd.

Vi hittar sätt där du kan förbättra din livskompetens och dina färdigheter i arbetslivet.

Vår sektorövergripande tjänst syftar till att sysselsätta de som varit långtidsarbetslösa. Vi tar reda på om du behöver skolning eller rehabilitering och tillsammans med dig löser vi eventuella svårigheter som bottnar i din situation som arbetslös, till exempel boende- eller ekonomiska problem. Vi tittar också på din allmänna hälsa och om du behöver det så erbjuder vi vidare stöd även för det.

Från oss på TYP Vanda får du hjälp av Vanda Stads service-, hälso-, social- och karriärhandledare. Dessutom kan du få hjälp av sakkunniga på arbets- och näringsbyrån, en psykolog samt FPAs TYP-rådgivning för arbetsförmåga. Du får alltså alla specialister under samma tak. Samtidigt tilldelas du en specifik kontaktperson, som du alltid kan vända dig till.

Som vår kund hos TYP kan du komma till arbets- och näringsbyrån, FPAs eller kommunens rådgivare, när du uppfyller förutsättningarna för sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Något som passar just dig: arbets-, skolnings- eller rehabiliteringslösningar

Kundrelationen på TYP börjar med ett första möte med den ansvariga tjänstemannen. Innan mötet får kunden en inbjudan skickad till sig. Det mötet är startskottet för första fasen där man kartlägger och utreder den nuvarande situationen sett ur ett arbetsperspektiv. Man utväderar också servicebehovet samt vilka tjänster kunden redan har rätt till som främjar anställning.

Alla i Vanda som tar del av TYPs stöd kommer att träffa en hälsocoach minst en gång, huvudsakligen under den första fasen. Det ger TYP en bättre chans att mer exakt se vilka tjänster kunden är i behov av, när man tagit med olika hälsotillstånd som påverkar möjligheten till anställningar. Tillsammans med kunden skapar personalen på TYP en flerdimensionell anställningsplan, där man gemensamt ser över dess implementering åtminstone var sjätte månad.

Kundrelationen kan vara i upp till två år. Du kan emellertid upphöra att vara kund hos TYP tidigare än så, till exempel om du hittar arbete, börjar studera eller när man av andra skäl uppskattar att behovet inte längre finns. En vanlig besökstid är ungefär 45-60 minuter och antalet möten beror på kunden själv.

Nyheter

Twitter