Sommarjobbssedel

Badvakt i arbete

Vanda stad understöder även i år ungdomars sysselsättning under sommaren med hjälp av en sommarjobbssedel.

Värdet på sedeln är 300 euro och även i år delas sommarjobbsedeln ut i skolan till alla niondeklassister. Ungdomar födda 2003-2006 kan söka en sommarjobbssedel mot uppvisat sommarjobb. Ansök om sommarjobbssedel elektroniskt eller hämta ut en sedel vid Vandainfo från Vanda-infona eller från Navigatorn i Vanda. Sommarjobbssedeln kan tidigast sökas 15.2.2021.

Sedeln kan användas till ett sommarjobb. Du kan hämta max 1 sommarjobbssedel.

Ansök om sommarjobbssedel elektroniskt eller hämta ut en sedel vid Vandainfo

På grund av rådande omständigheter och för att förhindra spridningen av coronaviruset har ungdomar i Vanda också möjlighet att ansöka om sommarjobbssedel elektroniskt. Efter att du har fått ett sommarjobb ska du be arbetsgivaren fylla i en blankett för uppgifter om sommarjobb (Kesätyöpaikan tiedot) och fyll sedan själv i en elektronisk ansökan om sommarjobbssedel. Som bilaga till ansökan behöver du, utöver blanketten för uppgifter om sommarjobb, också en bild på ditt identitetsbevis. Sommarjobbssedeln skickas per post till den angivna hemadressen cirka en vecka efter att du lämnat in en elektronisk ansökan.

Du kan också hämta ut sommarjobbssedeln personligen vid Vandainfo i Dickursby och Myrbacka och Navigatorns information och rådgivning. Obs! Navigatorns information och rådgivning är stängd till den 31 mars på grund av coronaläget.

Om du hämtar ut sedeln ska du ha med dig en ID-handling (identitetsbevis, pass, körkort, moped(bils)kort, och en ifylld blankett för uppgifter om sommarjobb som innehåller information om den kommande anställningen. Dina hemortsuppgifter kontrolleras ur befolkningsregistersystemet när du hämtar ut sedeln.

Om du har några frågor, kontakta oss!

Så här fungerar sommarjobbssedeln

Elever i årskurs 9

 • Skolan ger dig en sommarjobbssedel
 • Förhandla om sommarjobbet med arbetsgivaren och kom överens om att ge sedeln till arbetsgivaren om du får jobbet.
 • Ge arbetsgivaren sommarjobbssedeln när du börjar sommarjobba.
 • Arbetsgivaren betalar dig lön och ansöker om sommarjobbssedelstöd av Vanda stad. Redovisningsblankett som kan skrivas ut.
 • Vanda stad ersätter arbetsgivaren 300 euro av din lön efter avslutat sommarjobb.
 • De Vandaelever i årskurs 9 som går i en skola utanför Vanda får sedeln per post (skickas vecka 9).

Elever födda 2003–2006 (inte elever i årskurs 9)

 • Förhandla om sommarjobb med arbetsgivaren.
 • Fyll i blanketten för uppgifter om sommarjobb tillsammans med arbetsgivaren, varefter arbetsgivaren undertecknar blanketten.
 • Lämna in den ifyllda blanketten vid Vandainfo eller ansök om sedeln elektroniskt.
 • Ge arbetsgivaren den sommarjobbssedel du fått när du börjar sommarjobba.
 • Arbetsgivaren betalar dig lön och ansöker om sommarjobbssedelstöd av Vanda stad. Redovisningsblankett som kan skrivas ut.
 • Vanda stad ersätter arbetsgivaren 300 euro av din lön efter avslutat sommarjobb.

Redovisning är ett villkor för stödet

För att få stödet krävs en redovisning av stödet. Arbetsgivaren fyller i redovisningsblanketten och bifogar de uppgifter som uppges i blanketten. Redovisningen ska vara inlämnad vid stadens registratur senast 31.10.2021. Till redovisningen ska bifogas en lönespecifikation/ett löneintyg som arbetsgivaren skrivit ut ur lönesystemet eller ett annat löneintyg som eleven undertecknat.

Sommarjobbssedel 2021 i ett nötskal

 • Avsett för ungdomar födda 2003-2006
 • Sommarjobbssedelns värde är 300 euro
 • Sommarjobbssedlarna delas ut mellan 15.2 och 31.8.2021.
 • Arbetstid 1.5.–30.9.2021.
 • Minibruttoslönen bör vara 450 euro
 • Minst 10 arbetsdagar
 • Arbetsgivaren kan inte vara ett privat hushåll, staden eller staten
 • Arbetsgivaren lämnar in redovisningsblanketten till stadens registratur senast 31.10.2021.

Nyheter

Twitter