Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Du kommer med i den rehabiliterande arbetsverksamheten via din egen coach. En sektorsövergripande sysselsättningsplan görs upp tillsammans med dig. I planen fastställs stegen för att komma ut i arbetslivet.

I den rehabiliterande arbetsverksamheten förstärker du din arbetsberedskap och livskompetens.

Arbetsverksamheten ger dig möjligheter att få arbete, utbildning eller ta del av andra sysselsättningsfrämjande tjänster.

Du kan delta i individuell arbetsverksamhet eller i arbetsverksamhet som ordnas i grupp. I dem båda får du karriärhandledning, råd vad gäller livshantering och välbefinnande samt social handledning. Tillsammans går vi också igenom dina olika fortsatta möjligheter.

Coachningshusen

Vid coachningshuset får du öva upp dina färdigheter och samtidigt försöka hitta lämpliga arbets- eller utbildningsalternativ. Utöver rehabiliterande arbetsverksamhet eller arbetsprövning får du också

 • individuell karriärcoachning och coachning i jobbsökning,
 • stöd och råd i att söka arbete och studieplats,
 • undervisning i finska,
 • IT-utbildning och
 • möjlighet att få kompetensintyg genom att avlägga delar av grundexamen eller yrkesexamen samt
 • kortutbildningar.
 • I den rehabiliterande arbetsverksamheten ingår också personlig social handledning.

Coachningshusen finns både i Vanda och Kervo. I coachningshusen i Vanda erbjuds både rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning. Du kan välja mellan uppgifter inom köksbranschen, områdena för textilarbete, träarbete, förpacknings- och monteringsarbete, reparationsarbeten, sanitetsservice, tvätteriverksamhet, IT eller transportbranschen.

Din egen coach hjälper dig att söka till den rehabiliterande arbetsverksamheten eller arbetsprövningen vid coachningshusen.

Om du är Kervobo kan du delta i arbetsverksamheten vid arbetscentralen i Kervo, Keravan työkeskus, där du kan delta i skapande verksamhet eller arbeta inom måltids-, transport-, idrotts- och kulturservicen.

Vandaborna kan välja mellan tre coachningshus:

 • Luxi i Dickursby
 • Koutsi i Stubbacka
 • Reeli i Björkby

Till Kervobornas tjänst står:

 • Arbetscentralen i Kervo

Kontaktuppgifter
Keravan kaupungin työkeskus
Santaniitynkatu 6,
04250 Kervo
tyokeskus@kerava.fi

Nyheter

Twitter