En bild från träarbetsverkstaden

Arbetsträningshus

I arbetsträningshusen kan du utöka dina färdigheter samtidigt som du söker efter bästa möjliga väg framåt.

I arbetsträningshusens olika enheter kan du utföra uppgifter i till exempel storköket, göra olika slags textil- eller träarbeten i någon av verkstäderna eller renoveringar av olika slag. Du kan också utföra uppgifter som rör vård, tvätt eller transport i olika former. För dem som är över 25 år och bosatta i Vanda finns tre olika arbetsträningshus: Valo i Korso, Koutsi i Tuupakka samt Reeli i Havikoski.

Alla arbetsträningshus erbjuder, förutom arbetsprövning också olika arbetsverksamheter. Arbetsprövningen sker fem dagar i veckan, ungefär 6-7 timmar per dag beroende på enhet. Arbetsaktiviteten pågår 1-4 dagar i veckan, 4 timmar per dag ( morgon eller eftermiddagsskift).

På arbetsträningshusen kan du också få personlig karriärcoachning, arbetssökningsträning, stöd med att hitta arbets- och praktikplatser, social service, träning i finska, ATK-träning samt certifikat, t.ex. hygienpass.

Ta kontakt med oss för mer info! Eller fråga om arbetsträningshusens utbud från någon som jobbar på stadens arbets- och näringsbyrå.

Valo

 • I transportserviceenheten får man bekanta sig med transportsektorns olika arbetsuppgifter. Enheten tar följaktligen hand om transporter mellan arbetsträningshusen, samt stadens eller andra verksamheters beställningar så som tvätt, möbel- eller flyttransporter.
 • I enheten för anstaltsskötsel får man övning och färdigheter i området i fråga. Till uppgifterna hör bland annat arbetsträningshusets grund- och underhållsstädning, samt städuppdrag tillsammans med renoveringsgruppen. Till enhetens uppgifter hör också städningen av den närliggande gården.
 • Visakoivu (masurbjörken) är en träarbetsverkstad där du kan bekanta dig med träarbetsområdet tillsammans under uppsikt av yrkeskunniga instruktörer eller bygga på redan existerande färdigheter. På enheten renoveras bland annat daghemsmöbler och man gör också samarbeten med renoveringsenheten och med hanarbetsenheten.
 • På hantverksenheten får man göra olika krävande hantverk, till exempel förpacknings och installationsarbeten samt sysselsättningsprojekt.
 • På enheten Topparoikka rör det sig om renoveringar och reparationer. Här får du lära dig och öva på många olika färdigheter gällande renovering på pågående projekt tillsammans med våra renoveringspartners.
 • På informationsteknikenheten kan man förvärva ADB-kompetens, office-program, e-tjänster och lära sig mer om arbetssökande. På enheten finns också Uusioverstas, där man återvinner el och elektronikskrot. Till verksamhet hör också stadens apparathämtning, förvaring och återvinning. Informationsteknikenheten och datorskötseln samarbetar även vad gäller molnverksamheten. Molnsupporten cirkulerar på stadens kontor och finns till för att hjälpa stadens anställda med eventuella problem rörande molnet.
 • I köket kan du bekanta dig med arbetsuppgifter som har med köksområdet att göra. Du får skolning och träning i arbetet och får ta hand om arbetsträningshusets och personalens dagliga kaffe och lunch. I huset lagar vi också lunch till arbetsträningshuset Reeli.

Koutsi

 • I transportserviceenheten får man bekanta sig med transportsektorns olika arbetsuppgifter. Enheten tar följaktligen hand om transporter mellan arbetsträningshusen, samt stadens eller andra verksamheters beställningar så som tvätt, möbel eller flyttransporter.
 • I enheten för anstaltsskötsel får man övning och färdigheter i området i fråga. I uppgifterna ingår bland annat arbetsträningshusets grund- och underhållstädning samt städuppdrag tillsammans med renoveringsgruppen.
 • Träarbets- och möbelrestaureringsenheten är en plats där du kan bekanta dig med träarbetsområdet tillsammans med yrkeskunniga ledare eller bygga på redan existerande färdigheter. Här renoveras bland annat daghemsmöbler och görs samarbeten med renoveringsenheten och med handarbetsenheten
 • Textil och handarbetsenheten är platsen där du kan utföra olika typer av handarbeten som till exempel sömnad, stickning, virkning samt sysselsättning. Vi gör bland annat specialbeställningar för kunder och börjar också med vissa tapetseringsarbeten som har att göra med möbelrestaurering och återvinning.
 • På renoverings- och reparationsenheten får du lära dig och öva på många olika färdigheter gällande renovering med tillsammans med våra renoveringspartners.
 • I köket kan du pröva på arbetsuppgifter som har med köksområdets sysslor att göra. Du får skolning och träning i arbetet och får ta hand om arbetsträningshusets och personalens dagliga kaffe och lunch. Den närbelägna gårdens sommarcafés verksamhet hör också till köksenhetens uppgifter.

Reeli

 • I transportserviceenheten får man bekanta sig med transportsektorns olika arbetsuppgifter. Enheten tar följaktligen hand om transporter mellan arbetsträningshusen, samt stadens eller andra verksamheters beställningar så som tvätt, möbel eller flyttransporter.
 • På tvättenheten tas Vandas daghems byk om hand. På enheten får man öva på alla moment som hör arbetet till tillsammans med en instruktör.
 • Anstaltsskötseln är ansvarig för att hålla huset rent. Det samma gäller det närbelägna Yhteisen Pöydän och logistiklagrets utrymmen.

Nyheter

Twitter