Vandas och Kervos sysselsättningstjänster

Vandas och Kervos sysselsättningstjänsters rådgivningsservice i Vanda öppnade åter 3.5.2021

Vandas och Kervos sysselsättningstjänsters rådgivningsservice i Vanda öppnade åter 3.5.2021 efter att ha hållit stängt under nedstängningen på grund av coronaläget. Vi erbjuder dig personlig service vid våra serviceställen i Vanda och Kervo i enlighet med de normala öppettiderna. I vår kundtjänst beaktar vi regionförvaltningsverkets (RFV) bestämmelser om begränsningar i antalet personer. Dessutom erbjuder vi även i fortsättningen kundtjänst på distans.

Den 12 mars övergick 21 000 kunder till Vandas och Kervos kommunala sysselsättningsförsök. Övergången till kommunförsöket förutsätter inte några åtgärder av våra kunder. I kommunförsöket får alla kunder en egen coach som tar kontakt med kunden. På grund av det stora antalet kunder som överfördes samtidigt kommer det troligtvis till en början att ta en något längre tid än normalt för coachen att kontakta kunderna (omkring 1 månad). Utredningar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa handläggs enligt den målsatta handläggningstiden (14 dygn).

I brådskande ärenden är det smidigaste sättet att kontakta oss via webbtjänsten Mina e-tjänster, som står till personkundernas förfogande även under det kommunala sysselsättningsförsöket. Efter att du loggat in på tjänsten hittar du aktuell information som gäller dig själv på tjänstens ingångssida.

På Vandas och Kervos sysselsättningstjänsters servicenummer för personkunder (09) 8395 0120 betjänar vi dig på finska, svenska och engelska, och på det mångspråkiga servicenumret (09) 8395 0140 betjänar vi på andra språk via tolkning. Vår telefontjänst har öppet vardagar 9–16. Du når även sysselsättningstjänsterna per e-post på adressen tyollisyyspalvelut.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Vandas och Kervos sysselsättningstjänster

Svenska
Finnish
English
Arabic
Somali
Tigrinya
Russian
Dari

Nyheter

Twitter