Coachningshuset Reeli

Coachningshuset Reeli erbjuder arbetslösa arbetssökande i Vanda tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning vid olika verkstäder.

Vi erbjuder dig också karriärcoachning, träning i att använda finska språket och möjlighet till olika kortutbildningar. Vid coachningshusen har du också möjlighet att under verkstadsperioden utföra kompetensintyg eller avlägga delar av grundexamen.

I den rehabiliterande arbetsverksamheten ingår också personlig social handledning. Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan också fråga om coachningshusens utbud av din egen coach.

I köket får du delta i arbetet med de dagliga lunch- och kaffeserveringarna för coachningshusens kunder och personal och samtidigt får du lära dig kundservicefärdigheter.

Inom logistiken och inventarieåtervinningen får du delta i arbetet med att ta hand om tvätt-, möbel- och flyttransporter. Du lär dig olika uppgifter som hör till lagerbranschen t.ex. hyllsortering och olika arbetsuppgifter i anslutning till inventering och upprätthållande av lager.

I tvätteriet får du delta i tvätteriservicens och textilvårdens olika arbetsuppgifter.

Inom sanitetsservicen får du öva dig på grundläggande städning och underhållstädning i coachningshusen.

Inom reparationsarbetet får du delta i lätta renoveringar. Du får måla trapphus, ytterdörrar, kontorslokaler och utföra panelarbeten och ytbehandlingar av golv.

I återvinningsverkstaden Uusioverstas får du delta i stadens återvinning av elektroniska apparater. Du lär dig att demontera, sortera och återvinna el- och elektronikskrot.

Nyheter

Twitter