Coachningshuset Luxi

Coachningshuset Luxi erbjuder arbetslösa arbetssökande i Vanda tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning vid olika verkstäder.

Vi erbjuder dig också karriärcoachning, träning i att använda finska språket, IT-utbildning och möjlighet till olika kortutbildningar. Vid coachningshusen har du också möjlighet att under verkstadsperioden utföra kompetensintyg eller avlägga delar av grundexamen eller yrkesexamen.

I den rehabiliterande arbetsverksamheten ingår också personlig social handledning. Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan också fråga om coachningshusens utbud av din egen coach.

I köket får du delta i arbetet med de dagliga lunch- och kaffeserveringarna för coachningshusens kunder och personal och samtidigt får du lära dig kundservicefärdigheter.

Inom sanitetsservicen får du öva dig på grundläggande städning och underhållstädning i coachningshusen.

I IT-verkstaden Opastin lär du dig att använda grundläggande datorprogram och olika e-tjänster samt att skriva en bra CV och arbetsansökan.

Inom det skapande arbetet får du delta i olika förpacknings- och monteringsarbeten. Du får dessutom öva på dina hantverksfärdigheter på ett mångsidigt sätt.

I Valokeila-coachningen får du själv planera innehållet i din arbetsverksamhet. Du kan själv välja vilka coachningar som intresserar dig inom olika teman som relaterar till arbete, välbefinnande och IT.

Nyheter

Twitter