Klientens och patientens rättigheter

Klientens rättigheter inom hälso- och sjukvården anges i lagen om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller

  • offentliga hälso- och sjukvårdsenheter
  • privata hälso- och sjukvårdsenheter
  • samt hälsotjänster som ges vid institutioner inom socialvården, till exempel på ålderdomshem.

Läs mer om klientens och patientens rättigheter

Nyheter

Twitter