Nu väljs ledamöterna till ungdomsfullmäktige

Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Då väljs nya ledamöter för en tvåårsperiod som börjar den 1 januari 2020.

Maanantai 11.11.2019

Dags för influensavaccinering!

Influensavaccinationerna inleds i Vanda. Genom att ta vaccinet kan du skydda dig själv och dina närmaste mot influensan.

Maanantai 11.11.2019
En patient vid sjukskötarmottagning

Hur väl fungerar servicen på svenska?

Vanda stad utreder de svensktalande invånarnas åsikter om stadens service på svenska. Enkäten är öppen fram till 27.11.2019.

Keskiviikko 6.11.2019

Klicka in dina symtom

Har du ont i magen? Kontakta hälsostationen utan att köa.

Maanantai 11.11.2019

Skola för elever med inomhusluftssymptom

Enligt stadsstyrelsens beslut bygger Vanda stad en separat skolbyggnad till elever som upplever svåra problem relaterade till inomhusluft. Denna så inomhusmiljöpaviljong placeras på Simonkylän koulus tomt.

Tiistai 19.11.2019

Gratulationer till de nya studenterna

Vandas gymnasier har fått resultaten från studentskrivningarna hösten 2019. Namnlistorna över de nya studenterna kompletteras vartefter som gymnasierna kontrollerat resultaten.

Tiistai 19.11.2019

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

Tiistai 19.11.2019
kuvituskuva

Suomi.fi

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden.

Tiistai 19.11.2019

Nyheter