Ett rättvist Vanda

Fairtrade-märkta bananer och honung

Som Stad för rättvis handel främjar Vanda etisk konsumtion, hållbar utveckling och rättvis världshandel genom sin verksamhet. Vanda har varit en Stad för rättvis handel sedan år 2015. Titeln stöder Vandas mål för ansvarsfullhet och vägkarta för resurssmarthet.

I en stad för rättvis handel fokuserar man på ansvarsfulla upphandlingar. I kriterierna för rättvis handel ingår också bland annat att det används rättvisemärkta produkter vid stadens evenemang och på stadens arbetsplatser. I staden verkar en understödsgrupp för rättvis handel och även företag, föreningar och församlingar är med i arbetet med att bygga upp ett rättvist Vanda. Vi sprider aktivt information om verksamheten Rättvis handel och deltar i de kampanjveckor som ordnas av Rättvis handel rf.

Vi strävar efter att i alla våra upphandlingar minimera risken för att det i produktionen använts barnarbetskraft, anställdas rättigheter kränkts på något annat sätt eller att det orsakats skador på miljön. Den rättvisa handeln ger odlare och arbetstagare i utvecklingsländerna en möjlighet att förbättra sin utkomst och själva bestämma över sin framtid. Kommuninvånarna och våra samarbetsparter förväntar sig att vi ska vara ansvarsfulla och titeln Stad för rättvis handel är ett av våra sätt att bygga upp ett mer ansvarsfullt Vanda enligt vår strategi.

Hur kan man vara med och bygga upp ett rättvist Vanda?

En rättvis stad förverkligas av Vandaborna själva och till det behövs hela samhället. Vi vill sprida det rättvisa budskapet både i företag, på arbetsplatser, i församlingar och skolor.

Kommuninvånare

Alla kan vara med och arbeta för ett rättvist Vanda. Det enklaste sättet är att köpa rättvisemärkta produkter, antingen hem eller som gåva – i Finland säljs över 1 200 rättvis handel certifierade produkter, allt från bananer, fotbollar, julstjärnor till kosmetik. Du kan också föreslå för din närbutik eller favoritrestaurang att skaffa rättvisemärkt kaffe eller andra produkter, om sådana inte redan finns i deras sortiment. Här nedan finns en lista över företag och sammanslutningar för rättvis handel i Vanda.

Eller så kan du engagera din arbetsplats i arbetet för rättvis handel - en arbetsplats för rättvis handel använder rättvisemärkt kaffe och te och visar sitt ansvarsfulla val till exempel genom att delta i veckan för rättvis handel som återkommer varje år, eller genom att vid olika tillställningar tala om vilka produkter som är rättvisemärkta bland de som serveras.

Företag och sammanslutningar

Arbetsplatser, föreningar, kaféer, restauranger och hotell i Vanda kan komma med i arbetet för ett rättvist Vanda genom att kontakta Vandas koordinator för rättvis handel. Vi uppmuntrar små och stora Vandaföretag och -sammanslutningar att delta som rättvisa sammanslutningar som använder rättvisemärkta produkter och sprider information om sina ansvarsfulla val.

Små anskaffningar till arbetsplatsen har också betydelse när vi främjar den rättvisa handelns vision om en bättre framtid. Att till exempel byta det kaffe och te som dricks i pausrummet till rättvisemärkt eller välja hobbyartiklar eller affärsgåvor som är framställda av rättvisemärkt material är goda gärningar i vardagen.

Företag kan också komma med i Rättvis handel rf:s verksamhet som en Arbetsplats för rättvis handel. Man kan fråga Vandas koordinator för rättvis handel om möjligheten att få stöd för att ordna kampanjer och evenemang. Ett rättvist Vanda verkar gärna som partner vid evenemang som främjar rättvis handel och ansvarsfullhet!

Arbetet för ett rättvist Vanda

På den här sidan samlar Vanda stad uppgifter om kaféer, restauranger, affärer, arbetsplatser och företag som säljer eller använder rättvisemärkta produkter. Här nedan finns en lista över företag och sammanslutningar för rättvis handel i Vanda. Fattas ditt företag på listan? Meddela ditt företag.

Kaféer och restauranger

Affärer

Rättvisemärkta produkter hittar du också i nästan alla mataffärer och varuhus.

Församlingar

Alla församlingar i Vanda deltar:

  • Hakunilan seurakunta
  • Hämeenkylän seurakunta
  • Korson seurakunta
  • Rekolan seurakunta
  • Tikkurilan seurakunta
  • Vantaankosken seurakunta
  • Vanda svenska församling

Läroanstalter som fått titeln skola för rättvis handelr:

Arbetsplatser och företag

Föreningar och sammanslutningar

Nyheter

Twitter